Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Warszawa wesprą osoby dotknięte przez wojnę w Ukrainie

9 kwietnia 2022

4 kwietnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu podpisało z Urzędem m.st. Warszawy list intencyjny o współpracy na rzecz wsparcia osób dotkniętych przez wojnę w Ukrainie.

Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Urzędu m.st. Warszawy będzie dotyczyła wsparcia w zakresie m. in. obszaru poszukiwania zatrudnienia, kontynuowania prowadzonej działalności oraz możliwości pracy zdalnej. Partnerstwo będzie polegało również na współpracy merytorycznej służącej promocji przedsiębiorczości i rozwojowi lokalnego rynku pracy.

4 marca w imieniu obu stron list podpisały Marzena Strzelczak, prezeska zarządu oraz dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, oraz Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Urząd m.st. Warszawy.