Trwają zapisy na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

6 czerwca 2024

Związek Banków Polskich we współpracy z organizacjami biznesowymi zaprasza na FORUM MMŚP, poświęcone zagadnieniom związanym z innowacyjnością gospodarki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło wydarzenie swoim patronatem.

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w terminie 3-4 lipca w Sound Garden Hotel Warsaw.

Tematem przewodnim najbliższego Forum będą „Finanse dla Innowacji-Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”.

Dyskusje dotyczyć będą kwestii takich jak:

  • aktualny dostęp do finansowania i do obsługi finansowej nowoczesnego biznesu,
  • otoczenie prawne i regulacyjne finansowania innowacji z udziałem rynku komercyjnego,
  • wyzwania technologiczne we współpracy banków i przedsiębiorców,
  • najnowsze publiczne wsparcie dla dostępu do proinnowacyjnych usług finansowych.

Forum MMŚP to możliwość wymiany doświadczeń, ale i szansa na bezpośrednią rozmowę z liderami rynku finansowego i innowacyjnej gospodarki sektora mikro, małych i średnich firm.

Rejestracja »

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji na www.ZBP.pl/ForumMMSP