Forum Darczyńców po raz dziewiąty szuka „Liderów Filantropii”

10 września 2015

Po raz dziewiąty Forum Darczyńców wyłoni „Liderów Filantropii” spośród firm zaangażowanych społecznie. Oprócz nagród dla najhojniejszych firm – za przekazanie na cele społeczne największej kwoty darowizn oraz największego procentu zysku, nagrodzone zostaną firmy, które do filantropii zachęcają swoich pracowników i klientów. Ponadto wyróżnieni zostaną „Liderzy Filantropii” wśród firm debiutujących w konkursie. Portal odpowiedzialnybiznes.pl patronuje wydarzeniu.

Wystartowała 9 edycja konkursu „Liderzy Filantropii”. Idea konkursu polega na uhonorowaniu firm, które w roku ubiegłym najhojniej wsparły cele społeczne. Nagrody zostają przyznane w dwóch kategoriach głównych:

  1. Firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne
  2. Firma, które przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodu przed opodatkowaniem

Uhonorowane zostaną też firmy, które zachęcają do zaangażowania społecznego swoich pracowników i klientów, np. poprzez programy składek pracowniczych oraz marketing społecznie zaangażowany, w ramach którego część zysku ze sprzedaży trafia na cele społeczne. O nagrody mogą powalczyć również firmy debiutujące w konkursie. Spośród debiutantów wyłonieni zostaną „Liderzy Filantropii” analogicznie do dwóch kategorii głównych.

Filantropia to nie tylko szlachetna działalność, ale element prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i nowoczesny. Doświadczenia dotychczasowych laureatów konkursu „Liderzy Filantropii” potwierdzają, że prezentowanie dokonań społecznych wpływa na większe uznanie w oczach klientów firm, pracowników, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i innych interesariuszy. – podkreśla Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców.

Udział w konkursie „Liderzy Filantropii” jest wyjątkową okazją do promowania społecznego zaangażowania firmy, do inspirowania i dawania dobrego przykładu innym.

Żeby zgłosić firmę do konkursu należy wypełnić krótką ankietę z danymi dotyczącymi zaangażowania społecznego firmy i przesłać ją do 9 października na adres ranking@forumdarczyncow.pl lub Forum Darczyńców, ul. Marszałkowska 62 lok 6, 00-545 Warszawa. Firmy zgłaszają się do Konkursu samodzielnie, a udział w nim jest bezpłatny. Zwycięzców poznamy w listopadzie podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która od początku patronuje konkursowi i wspiera jego organizację.

Wyłonienie zwycięzców podlega zewnętrznej weryfikacji, której dokonuje nieodpłatnie firma PwC, dając tym samym wyraz swojego poparcia dla idei społecznego zaangażowania firm. Już trzeci rok z rzędu Ambasadorem Konkursu jest firma Orange Polska, kilkakrotny zdobywca tytuł „Lidera Filantropii”.

Patronami konkursu są: Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP. Patronatem medialnym objęli konkurs: PAP Biznes, odpowiedzialnybiznes.pl, Odpowiedzialny Biznes Kompendium CSR, CR Navigator, kampaniespołeczne.pl, ngo.pl.

Więcej informacji na stronie Forum Darczyńców.