Fortum liderem rankingu Nordic Climate Index

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 11 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
17 października 2012

Dotyczy firmy: Fortum Power and Heat Polska,

Carbon Disclosure Project (CDP) przyznało pierwsze miejsce spółce Fortum w rankingu Nordic Carbon Disclosure Leadership Index. Fortum w najbardziej przejrzysty sposób wśród firm z krajów nordyckich ujawniło informacje na temat wpływu firmy na zmiany klimatyczne.

Fortum już po raz drugi z rzędu został liderem rankingu, uzyskując najwyższą w swojej historii liczbę 98 punktów na 100 możliwych.Nordic Climate Index obejmuje łącznie 26 przedsiębiorstw i jest kluczowym elementem rocznego raportu CDP Nordic 260, opublikowanego w Sztokholmie. CDP reprezentuje 655 inwestorów instytucjonalnych, których wartość aktywów wynosi łącznie 78 trylionów dolarów.

Bardzo się cieszę, że nasze wysiłki związane z łagodzeniem zmian klimatycznych spotkały się z ponownym uznaniem. Ten sukces jest wynikiem naszej konsekwentnej pracy nad opracowywaniem metod wytwarzania energii wolnej od emisji dwutlenku węgla” – stwierdziłaAnne Brunila, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji i Zrównoważonego Rozwoju Fortum.

Strategia biznesowa Fortum opiera się na zrównoważonym rozwoju, a jej ważną część stanowi ograniczenie emisji, efektywne wykorzystanie zasobów oraz bezpieczeństwo energetyczne. W 2011 roku 85 proc. energii elektrycznej produkowanej przez Fortum w Unii Europejskiej powstało bez emisji CO2.

„W Fortum jesteśmy przekonani, że dojdzie do stopniowego przechodzenia w kierunku nowego systemu energetycznego – Gospodarki Solarnej. Nasza opinia opiera się na globalnych zmianach wymagających zorganizowania dostaw energii w bardziej zrównoważony sposób. W praktyce oznacza to wysoką wydajność wytwarzania energii w oparciu o nieemisyjne źródła, inteligentną konsumpcję oraz dystrybucję energii. Działania Fortum na rzecz przechodzenia na tory Gospodarki Solarnej polegają m.in. na szerokim wykorzystaniu hydroenergii, rozwijaniu bioenergii i energii wiatrowej, a także badaniach nad przyszłymi technologiami, takimi jak m.in. energia fal oraz energia słoneczna” – dodała Anne Brunila z Fortum.

W rankingu Nordic Carbon Disclosure Leadership Index, spółki oceniane są w zakresie ujawniania informacji na temat zmian klimatycznych. Wysoka punktacja wskazuje na prawidłowe zarządzanie danymi wewnętrznymi oraz na zrozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatu oddziałującymi na spółkę. Wskaźnik oparty jest na analizie odpowiedzi uzyskanych przez CDP w kwestionariuszu za rok 2012, który koncentrował się na emisjach gazów cieplarnianych, docelowej redukcji emisji oraz na ryzykach i możliwościach związanych ze zmianą klimatu. Raport Nordic 260 można znaleźć na stronie www.cdproject.net.

Źródło: Materiały prasowe