FOB w 12. edycji Kompendium CSR

18 czerwca 2014

Przeglądu roku 2014 dokonuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB, o zrównoważonych miastach pisze Ewa Albińska, menadżerka FOB, na łamach najnowszego Kompendium CSR.

12. edycja Kompendium CSR ukazała się 18 czerwca br. wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB, podsumowuje minione pół roku w CSR, oraz kreśli obraz nadchodzących sześciu miesięcy. „Wiele z tego, co wydarzyło się w CSR, i w ogóle w polskiej gospodarce, nie miałoby miejsca, gdyby nie Solidarność, transformacja i reformy wolnorynkowe. W tym roku rocznica 25 lat transformacji uświadamia nam, jak ważna jest odpowiedzialność firmy za jej wpływ na otoczenie. Wzrasta znaczenie etycznego i odpowiedzialnego biznesu. Zaś era nowych technologii wzmocniła transparentność organizacji” – komentuje prezeska FOB.

Na łamach dodatku Ewa Albińska, menadżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podjęła z kolei temat zrównoważonych miast. „Najczęściej biznes i miasto kojarzą się z technologią. I zgoda. Ona jest ważna, a jeszcze inteligentnie wdrożona może znacznie poprawić życie w mieście. Jednak rolą biznesu jest też niwelowanie wykluczenia społecznego, dzielenie się wiedzą, inspirowanie, włączanie się w proces koncepcyjny. Biznes wreszcie powinien do miasta wnosić najbardziej ekologiczne rozwiązania i być liderem zmiany w tym zakresie” – pisze Ewa Albińska.

W publikacji także:

  • rozmowa z sir Richardem Bransonem, twórca Virgin Group, wizjonerem, o nowym wymiarze odpowiedzialności i wyzwaniach zrównoważonego rozwoju;
  • wywiad z Muhammadem Yunusem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, twórcą wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorstw społecznych, o realizacji Milenijnych Celów Rozwoju,
  • rozmowa z Jurkiem Owsiakiem, o triumfie wolontariatu i polskim patriotyzmie. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został wybrany Człowiekiem Wolności w plebiscycie Gazety Wyborczej i TVN.
  • najważniejsze wydarzenia odpowiedzialnego biznesu i filantropii w Polsce.

Ponadto, o deficycie współpracy we współczesnej Polsce pisze Jacek Żakowski.
Andrzej Blikle przedstawia zalety kooperacji w zespole, która prowadzi do sukcesu, w przeciwieństwie do współzawodnictwa. O trudnościach w ocenie dokonań firm na polu odpowiedzialnego biznesu pisze z kolei prof. dr Bolesław Rok, z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.