FOB przystępuje do „Partnerstwa na rzecz dostępności”

21 czerwca 2018

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” 21 czerwca br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz dostępności”, które realizowane jest w ramach „Programu Dostępność Plus” przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zobowiązania wynikające z deklaracji to również zadania dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Sygnatariusze deklaracji upatrują w programie „szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami”.

Więcej o „Programie Dostępność Plus” i dołączeniu do sygnatariuszy >>

21 czerwca Forum Odpowiedzialnego Biznesu przystąpiło do partnerstwa razem z innymi organizacjami, w tym także firmą Orange, partnerem FOB.

Źródło: Informacja własna.