FOB partnerem merytorycznym Akademii Liderek ESG

17 sierpnia 2023

Akademia Liderek ESG powstała, aby wesprzeć kobiety odpowiedzialne za wdrażanie, promowanie i raportowanie rozwiązań ESG w swoich organizacjach. Podczas 6 intensywnych zjazdów praktycy podzielą się z uczestniczkami wiedzą w zakresie tworzenia niefinansowych raportów, generowania rozwiązań i negocjowania ich wdrożeń z osobami na stanowiskach zarządczych. Pokażą również, jak stworzyć strategię ESG dopasowaną do potrzeb konkretnej organizacji. Co więcej, kurs pomoże uczestniczkom zaplanować karierę w tym obszarze.

Program Akademii Liderek ESG został skonstruowany, tak aby połączyć teorię z praktyką oraz rozwijać umiejętność krytycznego myślenia. Zaproszeni mentorzy i mentorki wywodzą się ze struktur biznesowych wiodących marek. Gościnnie wystąpią reprezentanci administracji publicznej. Uczestniczki zaprezentują przed nimi swoje pomysły rozwiązań ESG, poznając również krytyczną perspektywę osób w rolach decyzyjnych po stronie samorządów, spółek skarbu państwa czy firm rodzinnych. Fundacja tworzy ramy do spotkań i wymiany punktów widzenia w atmosferze wzajemnego szacunku.

Dodatkowo po ukończeniu kursu absolwentki będą miały możliwość nawiązania dwumiesięcznej współpracy z firmami partnerskimi, tworzącymi przyjazne środowisko dla rozwoju karier w obszarze ESG. Będą mogły również stać się członkiniami powstającego eksperckiego HUBu przy Fundacji im. Lesława A. Pagi, który zrzesza doradczynie i doradców z kluczowych obszarów gospodarki.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym wydarzenia. W gronie ekspertek inicjatywy jest Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rekrutacja: Formularz zgłoszeniowy otwarty jest do dnia 10 września 2023 r. włącznie na stronie:

https://paga.org.pl/co-robimy/programy/akademia-liderek-biznesu-esg/

Zjazdy stacjonarne w Warszawie: sześć weekendów, każdy ostatni weekend miesiąca od 28.10.2023 – 30.03.2024