FOB partnerem kierunków WSIiZ poświęconych zrównoważonemu rozwojowi

31 października 2023

Promowanie wartości i tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, ESG, odpowiedzialnością czy różnorodnością w miejscu pracy oraz nadanie Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu tytułu Partnera Strategicznego kierunków Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia) i Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia) – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a FOB.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu została podpisana w formie online w dniu 31 października br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Stowarzyszenia Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna Stowarzyszenia Maria Krawczyńska-Kaczmarek. W spotkaniu z ramienia WSIiZ wzięły udział również: dr Małgorzata Gosek – Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju oraz Barbara Szpunar – Dyrektorka ds. Organizacji i Współpracy.

Więcej o zawartym porozumieniu przeczytać można na stronie WSiZ >>