FOB i „Rzeczpospolita” przygotują pierwszą listę działań edukacyjnych firm

23 czerwca 2016

Powstanie pierwsza w Polsce lista najbardziej znaczących projektów, kampanii, programów, akcji realizowanych w zakresie działalności edukacyjnej firm. Inicjatorem powstania listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”.

fob-rzepa-nowa-inicjatywa-1k

Firmy mają wpływ na kształtowanie postaw m.in. klientów, pracowników, dostawców. Te, decydujące się na wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wiele ze swoich praktyk CSR poświęcają właśnie działaniom edukacyjnym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i redakcja „Rzeczpospolita” postanowiły rozpocząć projekt, który pozwoli wskazać te z inicjatyw, które ten wpływ miały największy lub w danej społeczności dokonały przełomowych zmian, lub do dziś są wskazywane jako wzór skuteczności i sukcesu.

„Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” stanowić będzie pierwsze w Polsce zestawienie działań edukacyjnych, prowadzonych przez firmy. Będzie jednocześnie przeglądem aktywności firm i inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości interesariuszy między innymi w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, rynku pracy, konsumpcji, współpracy z dostawcami, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju. Inicjatorem powstania Listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”. Ogłoszenie Listy nastąpi podczas Targów CSR, 17 listopada 2016 na PGE Narodowym w Warszawie.

Rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych wydaje się już niemożliwe bez zaangażowania biznesu, jego współpracy z otoczeniem.  To firmy posiadają wiedzę i know-how tak potrzebny w innych sektorach, a współpraca z organizacjami pozarządowymi czy administracją publiczną daje szansę na edukowanie interesariuszy i lepszą współpracę. Mamy nadzieję, że Lista zainspiruje firmy do nowych projektów, a te z kolei będą wspólną odpowiedzią biznesu i jego otoczenia na wyzwania zmieniającego się świata – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt będzie dostępny dla szerokiego grona interesariuszy. Pierwszy etap zgłoszeń zakłada bowiem możliwość rejestracji przykładów edukacyjnych działań firmy zarówno przez osoby indywidualne, jak i reprezentantów firm w terminie od 23 czerwca do 11 września 2016. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/Lista. Następnie wszystkie zgłoszone projekty przejdą etap weryfikacji i opisu dokonanego przez firmy – liderów wskazanych projektów. Zakwalifikowane projekty zostaną ocenione przez kapitułę ekspertów, która wyłoni najbardziej znaczące inicjatywy. Te zostaną poddane głosowaniu internatów i w ten sposób powstanie Lista edukacyjnych działań biznesu. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpi 17 listopada 2016 roku podczas Targów CSR (PGE Narodowy, Warszawa). Zostanie również opublikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.