Konkurs Raporty Społeczne 2014 – ruszył nabór zgłoszeń!

22 września 2014

Informacja prasowa

Warszawa, 22 września 2014

Ruszył nabór do ósmej edycji konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”. Od 22 września do 31 października br., firmy, które przygotowały raport CSR/zrównoważonego rozwoju obejmujący 2013 rok, mogą poprzez stronę www.raportyspoleczne.pl zgłosić go do oceny jury. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs Raporty Społeczne od 2007 roku wskazuje najlepiej sporządzone raporty społeczne wydawane w naszym kraju (INFOGRAFIKA). Sprawozdają one pozafinansową działalność firm i organizacji, która obejmuje ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Raportowanie danych pozafinansowych firm nabierze większego znaczenia, a to za sprawą przyjętej w kwietniu tego roku dyrektywy unijnej. W zamierzeniu ma ona nakładać obowiązek raportowania pozafinansowego na największe przedsiębiorstwa w kraju (czytaj więcej o dyrektywie). Za jej dostosowanie do polskich warunków ma odpowiadać Ministerstwo Finansów, które w tym roku objęło po raz pierwszy konkurs swoim patronatem.

Najlepiej sporządzone raporty społeczne wybierane są w następujących kategoriach:

  • Nagroda główna,
  • Najlepszy debiut,
  • Nagroda internatów,
  • Nagroda Ministerstwa Gospodarki.

Organizatorzy przyznają również wyróżnienia.

Raport można zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konkursu www.raportyspoleczne.pl do 31 października. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie za rok 2013 i dotyczą działań w Polsce. W dniach 12 listopada – 2 grudnia głosować na najlepszy raport będą internauci, a 9 grudnia odbędzie się konferencja podsumowująca tegoroczną edycję konkursu wraz z przyznaniem nagród.

Konkurs współorganizują: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy PwC Polska i SGS Polska.

7 lat konkursu

Podsumowanie konkursu Raporty Społeczne 2007-2013 zostało zaprezentowane graficznie (INFOGRAFIKA). Głównym wnioskiem z przeanalizowanego okresu jest systematycznie zwiększająca się liczba publikowanych raportów społecznych. W pierwszej edycji było ich zaledwie 11, a w zeszłorocznej aż 32. Z każdym rokiem coraz mocniej włączano interesariuszy w proces przygotowywania raportów, a sami raportujący chętniej korzystali z międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). W siedmiu edycjach konkursu oceniono 132 raporty 63 organizacji.

Istnieje coraz więcej powodów, żeby firmy publikowały nie tylko informacje o swojej sytuacji finansowej, ale także dane dotyczące ich wpływu społecznego i środowiskowego. Doświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, również wynikające z organizacji konkursu Raporty Społeczne, pokazuje, że takie sprawozdania pozwalają na uzyskanie pełniejszego obrazu kondycji firmy, większej transparentności i łatwiejszego porównywania firm w ramach branży. Warunek jest jeden – firma musi przygotować wiarygodny, kompletny raport, najlepiej zgodny z międzynarodowymi standardami raportowania, a nie promocyjną laurkę – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury konkursu.

Raporty Społeczne

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Polska oraz SGS Polska (dawniej CSR Consulting).

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Konkurs Raporty Społeczne 2014

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Polska, SGS Polska

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, PAP Biznes, Brief, BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, CR Navigator, PRoto.pl, Bankier.pl, eGospodarka.pl, ngo.pl

***

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR, jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. PwC świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CR), a w  szczególności wspiera klientów w tworzeniu strategii CR, pomaga opracowywać raporty społeczne oraz weryfikować ich wiarygodność. Od początku swojej działalności w Polsce firma doradcza PwC angażowała się w działania wspierające lokalne społeczności, młodych ludzi na rynku pracy, a także środowisko. Obecnie PwC Polska koordynuje działania społeczne firmy w 24 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a w Polsce powołana została Fundacja PwC „Podaruj siebie”.

SGS to światowy lider i innowator w dziedzinie inspekcji, certyfikacji, doradztwa, monitoringu
i testowania, oferujący usługi szerokiej grupie klientów z różnych sektorów i branż. Założona w 1878 roku firma wyróżnia się jako światowy wzór jakości i uczciwości. Zatrudnia ponad 70.000 pracowników w blisko 1350 laboratoriach i biurach zlokalizowanych w 150 krajach. Od października 2011 roku do struktur SGS Polska dołączył zespół CSR Consulting. Firma CSR Consulting była współinicjatorem konkursu Raporty Społeczne i jedną z pierwszych firm na rynku polskim kompleksowo zajmującą się doradztwem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zespół SGS Sustainability świadczy usługi w zakresie budowy i realizacji strategii, analizy i raportowania CSR a także eko-projektowania, analiz śladu węglowego, audytów socjalnych czy antykorupcyjnych. Połączenie kompetencji w zakresie badań i inspekcji z usługami doradczymi pozwala skutecznie wspierać klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce i na świecie.