Firma BASF ponownie notowana w indeksie Dow Jones Sustainability

18 września 2015

Dotyczy firmy: BASF Polska,

Firma BASF została po raz kolejny włączona do nowojorskiego indeksu spółek działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Spółkę doceniono szczególnie za zaangażowanie w obszarze zarządzania innowacyjnością, sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialnego zarządzania produktami oraz rozwoju kapitału ludzkiego. DJSI World jest jednym z najbardziej znanych indeksów spółek działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i obejmuje najlepsze 10 procent spośród 2500 największych spółek, których akcje wchodzą w skład indeksu Dow Jones Global.

Akcje BASF zostały ujęte w indeksie DJSI World po raz piętnasty z rzędu. Spółki notowane w indeksie muszą co roku wykazać stałą poprawę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – oceniane są pod tym względem przez analityków z firmy RobecoSAM zajmującej się zarządzaniem aktywami.

Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element strategii firmy BASF pod nazwą „Tworzymy chemię” i jest głównym czynnikiem jej wzrostu. Dodatkowe informacje:  www.basf.com/sustainability.