Finał akcji „Projekt: Praca” – powstał program „Absolwent na rynku pracy”

27 stycznia 2015

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

Jak pomóc młodym znaleźć pracę w czasach, gdy wykształconych osób jest coraz więcej, miejsc pracy niewiele, a konkurencja ogromna? Jak sprostać jednocześnie oczekiwaniom pracodawcy i młodego pracownika? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy II edycji akcji społecznej „Projekt: Praca”, trwającej od kwietnia 2014 r. Pod patronatem Gazety Wyborczej partnerzy programu, w tym m.in. eksperci Nestlé, przeprowadzili na uczelniach wyższych cykl 12 warsztatów. 22 stycznia br., na finałowej konferencji podsumowano dotychczasowe działania i ogłoszono efekt warsztatów – program „Absolwent na rynku pracy”, który zostanie wprowadzony już od jesieni 2015 r.

„Absolwent na rynku pracy” to przedmiot akademicki mający przygotować studentów do wejścia z sukcesem na rynek pracy. Od nowego roku akademickiego studenci UW będą mogli wybrać program spośród przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Program został stworzony z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań bezpośrednich odbiorców: studentów i absolwentów oraz oczekiwań pracodawców decydujących o popycie na pracę. Udało się to dzięki warsztatom przeprowadzonym na uczelniach przez ekspertów Nestlé i pozostałych partnerów akcji „Projekt: Praca”. Podczas 12 warsztatów, w których wzięło udział łącznie ponad tysiąc osób, pracodawcy nie tylko szkolili młodzież, nie tylko doradzali i uczyli, ale byli także bacznymi obserwatorami, zbierali opinie, starali się wybadać oczekiwania i potrzeby studentów. Dzięki temu stały się one bazą i podstawą do stworzenia programu, który – jak mają nadzieję wszystkie zaangażowane strony – spotka się z zainteresowaniem studentów i ułatwi im start na rynku pracy.

– Jako jeden z największych pracodawców w Polsce mamy przekonanie, że nie możemy pozostawać obojętnymi na problem o ogromnych konsekwencjach społecznych. Naszym zdaniem również na pracodawcach spoczywa odpowiedzialność za wspieranie osób wkraczających na rynek pracy. Dlatego cały czas aktywnie działamy w tym zakresie i cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tegorocznej akcji. Wierzymy, że współtworzony przez nas przedmiot Absolwent na rynku pracy będzie z powodzeniem uczył młodych zasad skutecznego szukania zatrudnienia – powiedziała Mariola Raudo, która aktywnie uczestniczyła w warsztatach organizowanych w ramach projektu.

Zaangażowanie Nestlé w „Projekt: Praca” wiąże się z ogłoszoną przez firmę w listopadzie 2013 Europejską Inicjatywą Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Firma zadeklarowała stworzenie do 2016 r. w całej Europie 10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10 000 miejsc staży i praktyk. W Polsce program obejmie ponad 800 osób. Warsztaty dla młodzieży i wspieranie młodych pracowników we wchodzeniu na rynek pracy to konsekwentnie realizowana działalność Nestlé w zakresie programu Gotowość do Pracy (ang. Readiness for Work), jednego z filarów inicjatywy Nestlé needs YOUth.

Aż 10 z 12 uczelni, na których zostały przeprowadzone warsztaty w ramach akcji „Projekt: Praca”, stwierdziło, że wprowadzenie przedmiotu „Absolwent na rynku pracy” może być niezwykle przydatne – zarówno dla młodych pracowników jak i pracodawców. Idea uzupełnienia programów kształcenia o taki przedmiot spotkała się także z poparciem uczestników konferencji kończącej projekt. Jak stwierdzili uczestnicy spotkania – najważniejsze są pierwsze lata kariery zawodowej. To właśnie w tym czasie budujemy swój kapitał na rynku pracy.

Na wydarzeniu obecni byli: Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawiciele uczelni, eksperci rynku pracy, dziennikarze Gazety Wyborczej, przedstawiciele partnerów inicjatywy – firm Nestlé (Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner w Nestlé Polska S.A.), oraz inni partnerzy akcji oraz oczywiście studenci.

Według założeń przedmiotu, w ciągu 30 godzin ćwiczeń w trakcie jednego semestru słuchacze poznają zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku pracy, planowaniem ścieżki kariery zawodowej oraz skuteczne metody poszukiwania zatrudnienia. Przedmiot przygotowany został we współpracy m.in. z ekspertami rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.