Finał 6. Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2017 za nami

28 kwietnia 2017

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, CEMEX Polska,

27 kwietnia 2017 r. po raz szósty odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2017, kierowanego do studentów i studentek oraz licealistów i licealistek. Konkurs składał się z trzech etapów: online, regionalnego oraz Finału, podczas którego uczestnicy zaprezentowali wybrane spośród zaproponowanych wcześniej zagadnień. Organizatorem konkursu jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerami Konkursu w tym roku byli: Bank BGŻ BNP Paribas oraz CEMEX Polska.

Poznaj LOB

Celem Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz licealiści i licealistki, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Z roku na rok inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W tym roku drugi etap przeprowadzony został w dziewięciu miastach Polski: Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Łodzi, Toruniu oraz Poznaniu. Do Finału zaproszonych zostało pięciu najlepszych uczestników i uczestniczek, których zadaniem było przygotowanie prezentacji na podstawie jednego z zaproponowanych zagadnień:

§  Jesteś pracownikiem firmy z branży FMCG. Przekonaj zarząd, dlaczego Wasza organizacja powinna zająć się CSRem.

§  Czy rankingi i konkursy istniejące na polskim rynku w zakresie tematyki CSR są potrzebne i wiarygodne?

§  Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy. (z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych)

§  Raport społeczny – co powinien zawierać, do kogo jest skierowany

Poziom prezentacji finalistów był bardzo wysoki, a interpretacje tematów niezwykle inspirujące. Najlepsza okazała się Magdalena Mielewczyk – studentka V roku Politechniki Gdańskiej, która nie tylko dokonała dokładnej analizy tematu „Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy.”, ale zaproponowała też szereg ciekawych rozwiązań budowania relacji wewnątrz zespołów zróżnicowanych pokoleniowo.

W skład Jury Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2017 weszli przedstawiciele różnych środowisk: przedstawicielki biznesu – Joanna Gajda-Wróblewska (Bank BGŻ BNP Paribas), Joanna Węgrzynowska (CEMEX Polska); przedstawicielka środowiska akademickiego – dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa); przedstawiciel trzeciego sektora – Marcin Grzybek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2017 łącznie wzięło udział 352 studentów i studentek oraz  licealistów i licealistek z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 238 uczestników. Konkurencja w tegorocznej edycji była ogromna, a laureaci musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami i determinacją, żeby móc zaprezentować się podczas Finału i skorzystać z szansy na zwycięstwo.