Finał 4. edycji Akademii BIZnES CLASS

15 czerwca 2022

Dotyczy firmy: Objectivity,

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z partnerami: PwC, Objectivity, SoftServe, UBS, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na „Finał Akademii BIZnES Class”. W wydarzeniu wystąpi Karol Krzyczkowski, ekspert w dziedzinie wolontariatu, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które patronuje inicjatywie. 

Akademia BIZnES CLASS opiera się na dzieleniu wiedzą i doświadczeniem ze społecznymi dostawcami. Jej celem jest ulepszanie i wdrażanie produktów przez społecznych dostawców, którzy korzystają z indywidualnego doradztwa przedstawicieli biznesu (pracownicy UBS, PwC, Objectivity), brandingu tworzonego przez młodych artystów, a także szkoleń z marketingu i zarządzania. Wszystko po to, aby dopracować produkt i przygotować go do sprzedaży. Najbardziej zaangażowani społeczni dostawcy dostają granty od partnerów biznesowych w wysokości 5 tyś PLN i grant na stworzenie strony www przez firmę SoftServe. Projekt został wyróżniony, zdobywając III miejsce w konkursie „Emerging Europe Awards” w Londynie oraz został nominowany do nagrody gospodarczej „Dolnośląski Gryf” w roku 2021.

W pierwszej części wydarzenia odbędzie się prezentacja idei projektu Akademii BIZnES Class, opartego na wolontariacie kompetencyjnym oraz efektów prac przedsiębiorstw społecznych, które wspólnie z mentorami biznesu i designu dopracowywali swoje produkty i usługi. Druga część natomiast będzie poświęcona rozmowom, wymianie kontaktów pomiędzy przedstawicielami biznesu a przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych w celu poszukiwania partnerów biznesowych.

W wydarzeniu, objętym honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wezmą udział przedstawiciele samorządów, podmiotów ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz otoczenia ekonomii społecznej.

Termin: 22 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 – 17.00
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21

PROGRAM

Finał Akademii BIZnES CLASS
13.15 – 15.30

• Finał IV edycji Akademii BIZnES CLASS, czyli biznesowy rozwój ekonomii społecznej –  efekty prac 9 podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców) z Dolnego Śląska, które współpracując z PwC, Objectivity, UBS, SoftServe i ASP uczyły się tworzyć lepszą ofertę i profesjonalnie komunikować o swoich produktach/usługach, a także o swojej działalności społecznej. Podczas finału zostaną nagrodzone podmioty w 3 kategoriach: zaangażowanie, produkt, innowacyjność.
Zorganizuj wolontariat pracowniczy – Karol Krzyczkowski z Forum Odpowiedzialnego Biznesu opowie o tym, dlaczego warto i jak zorganizować wolontariat pracowniczy w sektorze biznesowym, publicznym czy pozarządowym.
• Produkty Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej –  produkty społecznych dostawców.

Lunch na tarasie + wystawa prac mentorek Akademii Sztuk Pięknych
15.30 – 17.00\

• Ekspozycja mentorów designu – efekty zmian wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców), nad którymi pracowały studentki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach 4. edycji Akademii BIZnES CLASS.
• Catering społecznie odpowiedzialny.

Obecność należy potwierdzić do 17 czerwca 2022r – więcej o wydarzeniu na stronie . 

Źródło: inf. pras.