EY o różnorodności w kontekście zrównoważonego rozwoju

24 kwietnia 2024

Dotyczy firmy: EY Polska,

Z okazji Miesiąca Różnorodności EY organizuje webcast poświęcony budowaniu różnorodnej organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie takie jak wyzwania na rynku pracy oraz jego oczekiwania, a perspektywa różnorodności w kulturze organizacyjnej. Wiele miejsca organizatorzy poświęcą rozwojowym aspektom inkluzywności. Porozmawiają o zatrudnianiu i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentują również sposoby na budowę różnorodnych zespołów pod kątem kompetencji z perspektywy pracownika, zespołu i firmy.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2024 r. w godz. 10:00-12:00.

Jako prelegenci wystąpią:

  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka EY, ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego biznesu,
  • Wioletta Marciniak-Mierzwa, Senior Managerka EY w People Consulting, ekspertka rynku pracy oraz zarządzania talentami i zmianą oraz projektami,
  • Tomasz Olszewski, Senior Manager EY w People Advisory Services, ekspert i autor szkoleń z zakresu problematyki niepełnosprawności w Polsce,
  • Lidia Sarna, Managerka EY w People Consulting, ekspertka w zarządzaniu zmianą i transformacji biznesowej oraz w rozwoju kapitału ludzkiego.

Rejestracja na stronie»

Źródło: mat. pras.