Evaluating Progress on the SDGs

15 kwietnia 2019

W raporcie „Evaluating Progress on the SDGs” przedstawiono wyniki drugiego badania GlobeScan-SustainAbility Survey oceniającego postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W 2017 r. GlobeScan i SustainAbility poprosili specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju o ocenę stopnia realizacji SDGs. Jak podkreślają autorzy raportu, eksperci zgadzali się z opinią, że tempo postępów w tym zakresie jest niezadowalające.

Przejdź do publikacji>>>