Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu

12 marca 2020

Jak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru, Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu. Prawie 8 na 10 respondentów uważa, że ​​producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych, przy czym 64% chce nadal używać swoich obecnych urządzeń przez co najmniej 5 lat, a 85% chce oddać stare.

Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu i chętnie udostępniają swoje dane osobowe w celu poprawy usług publicznych – to wnioski płynące ze specjalnego badania Eurobarometru. Zmierzono w nim postawy wobec wpływu cyfryzacji na codzienne życie Europejczyków w 27 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. Badanie obejmuje kilka różnych obszarów, w tym cyfryzację i środowisko, dzielenie się danymi osobowymi, dezinformację, umiejętności cyfrowe i korzystanie z cyfrowego ID.

Kluczowe wnioski związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju

  • Prawie 8 na 10 respondentów uważa, że ​​producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych, przy czym 64% chce nadal używać swoich obecnych urządzeń przez co najmniej 5 lat, a 85% chce oddać stare.
  • Prawie 3 na 10 respondentów twierdzi, że informacje na temat zużycia energii spowodowanego przez usługi online, czyli np. ślad węglowy powstały w wyniku korzystania z platform przesyłania strumieniowego wideo lub muzyki, miałyby wpływ na ich korzystanie z takich usług.

Specjalny Eurobarometr 503 „Wpływ cyfryzacji na codzienne życie” do pobrania tutaj >>

Źródło: ec.europa.eu