EU ministers set to agree cut in aviation emissions

26 listopada 2009

W Brukseli, przedstawiciele 27 krajów UE mają zgodzić się na 10 % redukcję emisji CO2 dla lotnictwa do 2020 r. w stosunku do stanu z 2005 r. traktując to jako jedną ze swoich kart przetargowych podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze. Przemysł lotniczy stanowi najpoważniejsze źródło emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, ale politycy, wobec wciąż wzrastającej liczby pasażerów i lotów, do tej pory niechętnie podejmowali w tej dziedzinie jakiekolwiek kroki. Alok Jha i Ian Traynor  (Guardian, 20.10.2009)  Źródło