Etyka w biznesie – od deklaracji do działań. Pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

11 października 2018

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Veolia Polska, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens, Skanska w Polsce,

Ukazała się pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Jest wynikiem debaty członkiń i członków Rady, którzy podjęli temat etyki w biznesie i wyzwań dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowana do prezesów i członków zarządów firm w Polsce. Jej efektem ma być wypracowanie Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Pierwsza z nich odnosi się do kwestii etycznych i jest wynikiem pierwszego tematycznego spotkania Rady, które miało miejsce 20 września br. w siedzibie firmy Siemens w Warszawie.

Treść 1. rekomendacji: Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą  dla wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży.

Podczas spotkania Rady mówiono o tym, jak rozumieć etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem i co to znaczy być etycznym liderem. Istotnym zagadnieniem okazało się również podejście praktyczne do kwestii etycznych. Rozmowa dotyczyła sposobów na realne zmiany w firmie w tym zakresie tak, aby infrastruktura etyczna służyła interesariuszom organizacji, zwłaszcza ich pracownikom. Chodzi o powrót do źródeł, do wartości, które w naturalny sposób wpisują się w budowanie relacji międzyludzkich, a o których deficycie w obecnej rzeczywistości wspominają autorytety, ale również sami pracownicy i inni interesariusze biznesu.

Etyka biznesu wydaje się naturalnym wyborem jako początek prac nad rekomendacjami dla odpowiedzialnego biznesu w Polsce. To od niej powinna zaczynać się zmiana w organizacji. Trwałe fundamenty etyczne, mające swoje odzwierciedlenie w misji i wartościach organizacji, są niezbędną bazą do zarządzania zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Co warte podkreślenia, nie chodzi o poziom deklaracji, ale rzeczywiste zaangażowanie i działania na rzecz kwestii etycznych w firmiepodsumowuje Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjatorka i członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

 

Nieodzownym elementem rozwoju CSR w Polsce jest włączenie w ten proces najwyższych przedstawicieli firm. Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzyło do tego przestrzeń – Radę Odpowiedzialnego Przywództwa. To szczególne grono liderów, gotowych do refleksji nad zobowiązaniami i wyzwaniami współczesnego biznesu, zaangażowanych w zdefiniowanie na nowo standardów odpowiedzialnego biznesu. Przed nami bowiem kolejnych dziewięć rekomendacji – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Gościem specjalnym spotkania był prof. Jerzy Hausner. Dyskusję uczestników Rady poprzedziło jego wystąpienie pt. „Porządek aksjonormatywny jako fundament produktywności i innowacyjności w firmie”.

– Należy poczynić refleksję nad naturą procesu wytwarzania wartości przez firmę. Wierzę, że prawdziwa siła produktywności polega na współwytwarzaniu tej wartości. Kto nie będzie innowacyjny – przegra. Chodzi jednak nie o innowacyjność naśladowczą, ale o kreatywną, twórczą.  W ślad za tym nowoczesne przedsiębiorstwo winno być fabryką wiedzy i umieć tą wiedzą zarządzać z założeniem, że wszyscy mogą uczyć się od wszystkich – mówił podczas spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa prof. Jerzy Hausner.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele następujących firm, partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ANG Spółdzielnia, Bank BGŻ BNP Paribas, Grupa Veolia, Jeronimo Martins Polska, Lafarge Holcim, Orange Polska, Provident Polska, Siemens, Skanska, VELUX Polska.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezeski i prezesi oraz członkowie i członkinie zarządów firm partnerskich FOB, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR. Więcej na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/rop

Partnerami medialnymi Rady Odpowiedzialnego Przywództwa są: Harvard Business Review i Rzeczpospolita

źródło: informacja własna