Etyka w finansach – rusza konkurs Komisji Etyki Bankowej

18 stycznia 2017

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska,

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską edycję konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.ethicsinfinance.org). Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Sponsorami nagród w konkursie są m.in. partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Zachodni WBK S.A.

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2017 r.

 

 

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl