Etyka biznesu przedmiotem konkursowych prac studentów i absolwentów – Kolejny etap XI Konkursu Verba Veritatis

19 sierpnia 2016

Rekordowa liczba 38 prac o tematyce związanej z etyką biznesu, ładem korporacyjnym i CSR została zgłoszona do obecnej, jedenastej już edycji Konkursu VERBA VERITATIS. Przez najbliższe półtora miesiąca Członków Kapituły Konkursu czeka bardzo wytężona i ciężka praca, której  celem będzie wyłonienie zwycięzców. Ich nazwiska zostaną ogłoszone 13 października 2016 r. w Warszawie, w trakcie prestiżowej konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI, organizowanej przez ANG i KPF oraz partnerów. Patronem wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W ogólnopolskim Konkursie VERBA VERITATIS, organizowanym od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, udział biorą studenci oraz absolwenci uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce. Warunkiem udziału w rywalizacji jest przedłożenie przygotowanej przez siebie pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, podyplomowej bądź inżynierskiej, obronionej w 2012 i później, związanej tematycznie z zagadnieniami etyki biznesu. Tematyka ta nabiera obecnie szczególnego znaczenia, bowiem już niedługo, w świetle unijnej dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, część firm publikujących sprawozdania finansowe zostanie objęta obowiązkiem sprawozdawczości niefinansowej, obejmującej działania z zakresu kwestii środowiskowych, spraw społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

KPF, organizacja samorządowa zrzeszająca różne sektory rynku finansowego, w związku z takim oczekiwaniem swych Członków, włączyła zagadnienia etyczne w sferę swej podstawowej działalności – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Zbudowane w 2005 roku, wraz z Profesorem Wojciechem Gasparskim, solidne podstawy do programu etycznego KPF, a potem – przez kolejne lata – konsekwentne jego rozwijanie, leżą u źródeł powołania do życia VERBY VERITATIS – dziś już jednego z najstarszych i największych konkursów w Polsce poświęconych tej tematyce. Organizacja tego Konkursu to zatem jedno z działań włączonych w program etyczny KPF, ale przede wszystkim przejaw praktyczny naszego przekonania o potrzebie budowania kapitału społecznego na rynku finansowym – dodaje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Przy ocenie prac Kapituła Konkursu, funkcjonująca obecnie w powiększonym, 8-osobowym składzie, pod kierunkiem prof. dra hab. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, bierze pod uwagę cztery kryteria. Skupia się na wartości merytorycznej, znaczeniu praktycznym pracy, a także innowacyjności i warsztacie naukowym. Według dra Krzysztofa Grabowskiego, Doradcy KPF ds. Ładu Korporacyjnego, Sekretarza Kapituły Konkursu, właśnie taki układ kryteriów konkursowych zachęca uczestników do zgłaszania prac z różnych obszarów działalności gospodarczej. Tematy najczęściej podejmowane przez konkursantów dotyczą m.in. dobrych praktyk rynkowych w różnych sferach aktywności gospodarczej (również audytu i rewizji finansowej), kształtowania postaw etycznych, podejścia przedsiębiorców do nadużyć oraz podejmowanych przez nich inicjatyw z zakresu CSR. Czy tak będzie w tegorocznej edycji? Tego dowiemy się, gdy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu. Droga do tego biegnie jednak poprzez wytężoną, społeczną pracę Członków Kapituły i analizę kilku tysięcy stron prac konkursowych.

Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości min. 6 000 PLN, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe. W obecnej edycji pula nagród została istotnie zwiększona dzięki wsparciu nowych partnerów Konkursu, w tym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (drugiego, obok ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych z Warszawy Partnera Strategicznego Konkursu) oraz znanych trójmiejskich firm, takich jak Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Allcon Investment i Pika – partnerów wiodących Konkursu.

Cieszymy się, że ideę Konkursu i jego praktyczny, przyszłościowy wymiar dostrzegają instytucje otoczenia biznesu i sami przedsiębiorcy, czego przykładem jest podejmowanie współpracy w ramach Konkursu przez kolejnych partnerów. Dzięki ich zaangażowaniu, nasze przekonanie o sukcesie w osiąganiu celów organizacji Konkursu nabiera mocy – stwierdza Andrzej Chmielecki, zarządzający Firmą VIRTUS, prowadzącą biuro Konkursu VERBA VERITATIS.

Lista partnerów nie jest jeszcze zamknięta i z przyjemnością podejmiemy rozmowy z podmiotami, którym idea promowania zachowań etycznych w biznesie jest bliskie. Poprawa kondycji etycznej polskiego biznesu zależy przecież od uczynienia etyki tematem codziennych rozmów i decyzji przedsiębiorców. VERBA VERITATIS świetnie do wypełniania takiej roli się nadaje. Dlatego liczy się każde wsparcie, które pozwoli uhonorować wysoką jakość prac konkursowych i zachęcić do podejmowania aktualnych, trudnych i ważnych tematów w kolejnych edycjach. Wyłączną zasadą, przyjmowaną do doboru partnerów jest to, by była to firma czy osoba, dla której ważne jest etyczne prowadzenie biznesu, ale i przyjmowanie właściwych postaw etycznych w biznesie przez ich kontrahentów- dodaje Andrzej Chmielecki, zarządzający Firmą VIRTUS, prowadzącą biuro Konkursu VERBA VERITATIS.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie. Sprawy organizacyjne, w tym współpracę z partnerami, prowadzi Andrzej Chmielecki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznik Finansowy, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.