ESG jako strategiczna szansa dla biznesu

11 czerwca 2024

Polskie firmy coraz intensywniej przygotowują się do spełnienia wymogów raportowania ESG, wychodząc naprzeciw zmianom regulacyjnym i oczekiwaniom społecznym. Raport „Navigating ESG: ABSL’s 2023 Overview” wskazuje, że ponad 70% firm z sektora usług biznesowych w Polsce zintegrowało globalne strategie ESG na poziomie lokalnym, a 61% posiada już konkretne plany wdrożeniowe. 

Dostęp do odpowiednich narzędzi i technologii wspierających proces raportowania ESG jest kluczowy dla firm dążących do efektywnego zarządzania swoją działalnością w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firmy często poszukują rozwiązań dedykowanych, które najlepiej odpowiadają ich unikalnym potrzebom. To podkreśla znaczenie innowacji i dostosowywania się do zmieniających się oczekiwań w obszarze ESG.

Świadomość i zaangażowanie w działania ESG są coraz większe, co widać nie tylko w politykach firm, ale także w ich codziennym funkcjonowaniu. Przedsiębiorstwa, które już teraz inwestują w zrównoważony rozwój, nie tylko odpowiadają na bieżące wymagania, ale także kształtują przyszły krajobraz biznesowy.

Istotne są konkretne działania, jakie można podjąć na podstawie danych zawartych w raportach ESG. Przykładem dla polskich firm mogą być m. in. przedsiębiorstwa z Holandii. Można wspomnieć tu o holenderskich liniach lotniczych, które podjęły kroki do zmniejszenia ilości marnowanej żywności na pokładzie samolotów, starając się precyzyjnie dostosować ilość przewożonych i serwowanych posiłków do rzeczywistego zapotrzebowania pasażerów.

Polskie firmy, aktywnie angażujące się w praktyki ESG, nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy społeczeństwa, ale także otwierają przed sobą nowe ścieżki wzrostu i innowacji. Przejście na bardziej zrównoważone modele działalności staje się nie tylko oczekiwaniem rynku, ale także kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym świecie biznesu.

Źródło: inf. pras.