ERGO Hestia sponsorem strategicznym Akademii Leona Koźmińskiego

13 października 2023

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

Grupa ERGO Hestia rozszerza dotychczasową współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego. Sopocki ubezpieczyciel dołączył do grona firm tworzących tzw. kapitał żelazny uczelni. To pionierska inicjatywa w polskim środowisku akademickim, która sprawdza się w najlepszych instytucjach na całym świecie.

– Budowa kapitału żelaznego wiąże się z wielkim zaangażowaniem naszych absolwentów, partnerów biznesowych i instytucjonalnych oraz indywidualnych darczyńców. Dzięki tej energii, dzięki zasobom, które możemy pozyskać, jesteśmy w stanie w relatywnie krótkim czasie zrealizować marzenia wielu z nas. Marzenia o tym, żeby tu, nad Wisłą, pojawił się ośrodek kształcenia biznesowego, który będzie nie tylko liderował w Europie Środkowo-Wschodniej, ale będzie topowym ośrodkiem Europy, a może i świata – mówi prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

WSPÓŁPRACA BIZNESU I ŚWIATA NAUKI

Pierwszy w polskim środowisku akademickim kapitał żelazny pozwoli Akademii Leona Koźmińskiego, we współpracy z wybranymi partnerami, gromadzić środki przeznaczone na inwestycje. Wypracowane zyski posłużą do sfinansowania strategicznych projektów wspierających rozwój młodych pokoleń, kadry akademickiej oraz badań naukowych.

– Wierzymy we współpracę biznesu i świata akademickiego i dlatego postanowiliśmy dołączyć do tego projektu. Wiemy, że to inwestycja, która w dłuższej perspektywie może zmienić świat polskiej edukacji biznesowej. Nasza dotychczasowa współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego pokazała najwyższy standard edukacji biznesowej, z której czerpią nasi pracownicy i menedżerowie. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym i innowacyjnym w skali Polski projekcie. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia biznesowe w połączeniu z siłą edukacji Akademii stworzą prawdziwy efekt synergii – mówi Małgorzata Sztabińska, Dyrektorka Departamentu HR Grupy ERGO Hestia. 

W ramach rozpoczętej właśnie współpracy, eksperci ERGO Hestii oraz ALK uzyskają możliwość lepszego transferu wiedzy pomiędzy organizacjami. Oba podmioty będą także wspólnie działać na rzecz wartości, które są tożsame dla obu stron – mowa o innowacyjności, różnorodności, nowoczesnym zarządzaniu i kształceniu liderów.

TRZYLETNIA WSPÓŁPRACA

Współpraca ERGO Hestii z warszawską uczelnią  rozpoczęła się trzy lata temu. Akademia dostarczyła kadrze sopockiej firmy wysokiej jakości szkolenia, realizując dwie edycje programu „Lider XXI wieku”. Eksperci z Koźmińskiego poprowadzili także cykl szkoleń „Odważne Przywództwo”. Dodatkowo, wspólnie udało się otworzyć kierunek studiów „Zarządzanie w ubezpieczeniach” – dotychczas odbyły się dwie edycje. Praktycy Akademii poprowadzili zajęcia z bloku zarządzania, natomiast kadra ERGO Hestii podzieliła się wiedzą ubezpieczeniową oraz swoim doświadczeniem biznesowym. Studia podyplomowe ukończyło 50 pracowników sopockiej firmy.

– Jako ubezpieczyciel jesteśmy znani z tego, że zawsze najważniejszą inwestycją jest dla nas rozwój i edukacja – tak pracowników, jak i doradców ubezpieczeniowych oraz naszych klientów. Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego pozwala nam jeszcze lepiej tę misję realizować – dodaje Małgorzata Sztabińska, Dyrektorka Departamentu HR Grupy ERGO Hestia.

Akademia Leona Koźmińskiego ma na celu zapewnianie edukacji biznesowej osobom wyróżniającym się największym potencjałem, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Współpraca z takimi partnerami jak ERGO Hestia to jeden z kluczowych elementów rozwoju uczelni.

Źródło: inf. pras.