ERGO Hestia pierwszym ubezpieczycielem w Polsce z Certyfikatem EMAS

3 lutego 2021

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

ERGO Hestia otrzymała przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Certyfikat EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Potwierdza on, że ubezpieczyciel spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. ERGO Hestia jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce wpisanym do rejestru organizacji objętych systemem EMAS.

Certyfikat EMAS został przyznany w wyniku przeprowadzenia audytu nadzoru systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego. Ubezpieczyciel otrzymał certyfikaty świadczące o zgodności systemu zarządzania z normą ISO 14001:2015.

Certyfikat z jednej strony jest potwierdzeniem, że nasza troska o środowisko nie jest incydentalna, związana z pojedynczymi wydarzeniami, ale ma charakter ciągły i wynikiem realizacji długoterminowej strategii. Z drugiej strony będzie pomagać naszej organizacji w dalszym rozwoju i realizacji celów związanych z ochroną środowiska – mówi Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia. Przyznanie certyfikatu EMAS ma również wymiar biznesowy, w wielu projektach coraz częściej pojawiają się bowiem zagadnienia związane z ochroną środowiska. W ramach Certyfikatu EMAS inicjatywy ERGO Hestii w zakresie ochrony środowiska oraz sposób zarządzania zostały dodatkowo zbadane i ocenione przez niezależnych audytorów, co buduje wiarygodność naszej firmy – dodaje Mario Zamarripa.

ERGO Hestia od lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Wśród akcji prowadzonych przez firmę można wymienić między innymi Rower na zawsze (program umożliwiający otrzymanie roweru Kross na stałe zamiast auta zastępczego), założenie i utrzymywanie parku na terenie Sopotu, Klauzulę zielonej odbudowy (rozwiązanie dla klientów korporacyjnych, którzy chcą odbudować budynek z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań), EKO HESTIA SPA (konkurs na najbardziej ekologiczne uzdrowisko), czy założenie na dachu biurowca firmy pasieki.

System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Narzędzie wspiera tworzenie w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS dają wytyczne, dzięki, którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią oraz zasobami. System ekozarządzania i audytu EMAS zapewnia również wiarygodne raportowanie oddziaływań organizacji na środowisko, które ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Kliknij tutaj, by zobaczyć deklarację środowiskową ERGO Hestii.

źródło: mat. pras.