Environmental Impact Award po raz pierwszy w Polsce

16 stycznia 2024

6 lutego 2024, podczas Sustainable Industry Lab ’24 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zostaną przyznane nagrody w konkursie Environmental Impact Award Poland. To nowe wyróżnienie przyznawane za wysiłek transformacyjny firm wyprzedzających regulacje prawne.

Wdrażanie nowych regulacji w obszarze ESG nie oznacza wyłącznie raportowania i poszukiwania nowych wskaźników – to również konieczność innego spojrzenia na strategię, strukturę kosztów, innowacyjność produktową, politykę zakupową, opakowania czy marketing. Zwiększanie pozytywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko to już nie tylko obowiązek w obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego, ale też wielka szansa dla firm różnej wielkości, z różnych branż. Tym firmom, od innowacyjnych startupów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, do dużych firm, a nawet największych korporacji, dedykowana jest prestiżowa nagroda środowiskowa Environmental Impact Award Poland.

— Celem naszego przedsięwzięcia jest pokazywanie, że działalność gospodarcza oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju opłaca się. Wierzę, że za przykładem firm–laureatów, które przeżywają rozkwit, ponieważ poszły drogą zrównoważonego rozwoju, pójdą inne i w ten sposób dokona się zmiana sposobu myślenia. Tym, co dzisiaj potrzebuje od nas nieustającego wsparcia, jest podsycanie płomyka nadziei, że jutro może być i będzie lepsze niż dzisiaj. Wierzę, że pielęgnowanie go jest jednym z najważniejszych zadań w „antropocenie” — powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, organizatorka Environmental Impact Award Poland.

Konkurs pozwoli wyłonić firmy, które wyprzedzają regulacje prawne rozwijając własne modele biznesowe w oparciu o założenia minimalizacji negatywnego wpływu lub wywierania całkowicie pozytywnego wpływu na środowisko. Każda edycja konkursu będzie także okazją do wyróżnienia osoby fizycznej, która w największym stopniu przyczyniła się, bezpośrednio lub pośrednio, do pozytywnych zmian w środowisku naturalnym.

Edycja 2024

Tegoroczna edycja, Environmental Impact Award Poland 2024, poświęcona jest w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż– interesariuszy w cyklu życia plastiku. Temat tegorocznej edycji inspirowany jest rezolucją UNEA 5/14, która akcentuje konieczność globalnego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska, wskazując potrzebę kompleksowego podejścia, obejmującego cały cykl życia plastiku.

Nagrodzone zostaną firmy, które przedstawią najciekawsze, zrealizowane w latach 2022-2023 rozwiązania, zmieniające sposób gospodarowania tworzywami sztucznymi. Rozwiązania te mogą stanowić przykładowo nowy produkt, zmodyfikowaną usługę, proces produkcji, czy innowacyjną technologię, prowadząc do:

  • zmniejszenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych,
  • wykorzystania surowców z recyklingu powyżej norm wymaganych prawnie,
  • zmniejszania zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi,
  • zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją produktów wykorzystujących tworzywa sztuczne,
  • zastąpienia produktów z tworzyw sztucznych materiałami biodegradowalnymi lub kompostowalnymi,

Ponadto wzięte pod uwagę zostaną wszystkie rozwiązania skutkujące ponownym wykorzystaniem produktów z tworzyw sztucznych lub wykorzystujących tworzywa sztuczne, zagospodarowaniem odpadów produkcyjnych, a także, dedykowanymi działaniami wspierającymi selektywną zbiórkę odpadów zawierających tworzywa lub z tworzyw sztucznych.

Oceny zgłoszeń dokona kapituła nagrody, powołana przez UNEP/GRID-Warszawa, złożona ze specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekspertów innych dziedzin.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 stycznia 2024 poprzez formularz dostępny na stronie.

Nagrody i tytuły Environmental Impact Winner Poland 2024 zostaną wręczone podczas Sustainable Industry Lab’24 (SILab’24), konferencji poświęconej wyzwaniom związanym z gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa w celu promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Źródło: inf. pras.