Enterprise 2020 Summit już w listopadzie

11 sierpnia 2015

Tegoroczny szczyt Enterprise 2020 Summit odbędzie się 16-17 listopada w Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli, a jego hasłem przewodnim będzie „The Future of Europe”. To wysokiej rangi wydarzenie będzie okazją do otwarcia międzynarodowej debaty na temat nie tylko przyszłości biznesu w Europie, lecz także najbardziej innowacyjnych rozwiązań związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem. Organizatorem wydarzenia jest CSR Europe, organizacji współpracującej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Firmy i organizacje z całej Europy będą miały okazję zaprezentować się podczas dwudniowych targów w strefach „European village” i „Marketplace”. Na uczestników Enterprise 2020 Summit czekają interaktywne sesje konferencyjne oraz wykłady międzynarodowych ekspertów reprezentujących największe na świecie i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. Dwudniowy szczyt będzie okazją do networkingu, poznania dobrych praktyk i wymiany inspirujących doświadczeń.

Wydarzenie to będzie więc kolejnym ważnym krokiem w budowaniu nowej formuły ogólnoeuropejskiej współpracy międzysektorowej. Weźmie w nim udział ponad 500 uczestników, w tym prezesi firm i sieci biznesowych, przedstawiciele Unii Europejskiej oraz liderzy państw, reprezentanci organizacji pozarządowych i administracji publicznej, przedsiębiorcy społeczni, a także przedstawiciele regionalnych sieci CSR z Azji i obu Ameryk.

Przyczyną tegorocznego spotkania jest nie tylko celebracja jubileuszu 20-lecia CSR w Europie, lecz także chęć włączenia biznesu do aktywnego wspierania celów Europy na 2020 rok – poprzez wspólną pracę na rzecz wzrostu zatrudnienia, produktywności i odpowiedzialności społecznej. Ważnym zagadnieniem będzie przyszłość młodych ludzi na rynku pracy, ich edukacja, możliwości rozwoju i zatrudnienia – temu poświęcony będzie Europejski Pakt dla Młodych. Podczas szczytu podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykorzystanie innowacji w biznesie może przynosić korzyści dla społeczeństwa.