Energia dla Seniora

11 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Grupa TAURON,

TAURON Obsługa Klienta kontynuuje cykl warsztatów „Energia dla Seniora” skierowanych do osób starszych. Celem akcji jest edukowanie seniorów, jak bezpiecznie kupować energię elektryczną. Inicjatywa jest odpowiedzią na aktualne potrzeby klientów, ze względu na nasilone działania nieuczciwych sprzedawców energii. To jeden z elementów pakietu działań ochronnych, jakie Grupa TAURON oferuje swoim klientom.

– Jesteśmy świadkami rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To niestety wiąże się często z bezwzględną walką o klienta. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych – mówi Piotr Zawistowski, wiceprezes ds. handlowych, TAURON Polska Energia.

Aby przeciwdziałać praktykom nieuczciwej sprzedaży, TAURON Obsługa Klienta we współpracy z Rzecznikami Konsumentów oraz spółką TAURON Sprzedaż realizuje cykl warsztatów „Energia dla Seniora”. W akcję zaangażowały się także organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz seniorów m. in. Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora, Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne. Dzięki partnerom z III sektora  organizatorzy mają szansę dotrzeć do jak największej grupy konsumentów.

– Organizowane przez Grupę TAURON warsztaty to ciekawa forma edukowania społeczeństwa. Stwarzają możliwość dwustronnej wymiany opinii, doświadczeń i poglądów. Wysoce etyczna, wyzbyta narzucania wyborów i prób manipulacji świadomością seniorów – podkreśla Lidia Jaźwińska, przewodnicząca Rady Seniora przy Urzędzie Miasta w Tarnowie

Inicjatorem akcji jest Rzecznik Praw Klienta działający w ramach spółki TAURON Obsługa Klienta. Rolą rzecznika jest m. in. podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej ochrony klientów, analizowanie ich potrzeb, reprezentowanie interesów w organizacji oraz analiza procesów obsługowych z ich perspektywy.

– TAURON to jedyna grupa energetyczna na polskim rynku, posiadającą w swoich strukturach instytucję Rzecznika Praw Klienta. To ważna funkcja, pozwalająca przyjąć perspektywę klienta w prowadzeniu działalności biznesowej. Uświadomienie klientom ich praw oraz zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest jednym z działań rzecznika. Wychodzimy z założenia, że tylko ze świadomym klientem możemy prowadzić biznes w sposób rzetelny i odpowiedzialny – mówi Patrycja Kwiatkowska – Mizera, prezes zarządu TAURON Obsługa Klienta

Podstawowym celem inicjatywy jest uświadomienie osobom starszym, jak nie dać się oszukać przy zawieraniu umowy sprzedażowej. Uczestnicy warsztatów otrzymują pakiet wiedzy na temat sposobów ochrony swojego gospodarstwa domowego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi akwizytorów proponujących zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Słuchacze poznają także zasady funkcjonowania rynku energii oraz powiązania pomiędzy obszarami sprzedaży i dystrybucji energii.

– Po pierwszej edycji warsztatów, która odbyła się w 2015, mamy już pewne doświadczenie, jak rozmawiać o rynku energii z osobami w wieku senioralnym. To trudny temat, dlatego podstawowym założeniem warsztatów jest próba przełożenia skomplikowanego języka energetyki na język, jakim posługujemy się na co dzień. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem osób starszych, o czym świadczyła wysoka frekwencja podczas pierwszej edycji. Wbrew obowiązującym stereotypom, osoby w wieku senioralnym są otwarte i chętnie podejmują dialog. To utwierdziło nas w przekonaniu, że akcję warto kontynuować – podkreśla Agata Parzych Rzecznik Praw Klienta, TAURON Obsługa Klienta.

Warsztaty są także wyjątkową okazją do spotkania się z klientami, wysłuchania ich uwag, wątpliwości oraz obaw związanych z kontaktami z energetyką w różnych obszarach sprzedaży, dystrybucji i obsługi.