Emocje w reklamie społecznej.

6 października 2008

O sukcesie reklamy społecznej decyduje akceptacja przez odbiorcę emocji w niej prezentowanych, utożsamienie ich z własnymi odczuciami oraz odniesienie do indywidualnych postaw i poglądów odbiorcy. Gdy następuje zgodność emocji wyzwalanych przez reklamę społeczną z wrażliwością adresata, reklama odnosi sukces, niezależnie od tego, jakiego rodzaju emocje – negatywne czy pozytywne – zostaną użyte jako jej instrument.

Kinga Religa (Marketing w Praktyce, 01.09.2008)