“Eksperckim okiem” – nowy cykl spotkań dla firm partnerskich FOB

25 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Polpharma,

24 czerwca został zainaugurowany cykl webinarów eksperckich, w których mogą brać udział przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każde ze spotkań prowadzi ekspert/ka partnera FOB i poświęcone jest nowemu tematowi związanemu z CSR, ESG i zrównoważonym rozwojem.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak angażować pracowników w kreowanie innowacyjnych pomysłów dla organizacji. Wraz z Moniką Jasłowską, doradczynią ds. transformacji w Grupie Polpharma rozmawialiśmy o tym, jakie korzyści z takich działań mogą odnosić firmy oraz jak wpływa to na rozwój CSR w firmie.

Spotkanie było okazją do rozmowy o programie innowacji wewnętrznych Leonardo, realizowanym przez Grupę Polpharma, partnera strategicznego FOB. Inicjatywa, zainicjowana w czerwcu 2020 roku, pozwoliła na włączenie w tworzenie innowacji zainteresowanych tematem pracowników Polpharmy. W działanie firmy zaangażowany jest rozproszony dział innowacji, a także ambasadorzy z różnych zespołów firmy.

Do programu zostało zgłoszonych ponad 400 pomysłów. Propozycje innowacyjnych rozwiązań można było zgłaszać w ramach trzech obszarów:

  1.  poprawa zdrowia i życia pacjentów, ulepszenie produktów realizowanych przez Polpharmę,
  2. miejsce pracy przyszłości,
  3. ochrona środowiska.

Wprowadzanie innowacji zostało wpisane w cele strategiczne firmy, a także w cele pracowników.

Już wkrótce odbędą się kolejne spotkania z cyklu “Eksperckim okiem”. Wydarzenia dostępne są wyłącznie dla partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

O Programie Partnerstwa FOB

Program Partnerstwa to inicjatywa polegająca na kompleksowej współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem do Programu Partnerstwa FOB, więcej informacji można znaleźć tutaj >>