Eksperci: biznes coraz bardziej świadomie odpowiada na wyzwania społeczne

12 maja 2016

Dotyczy firmy: Orange Polska,

W jaki sposób biznes wywiera wpływ na otoczenie, jak oddziałuje na społeczności, wreszcie jak motywować firmy i ludzi do większej społecznej odpowiedzialności za swoje działania – to główne zagadnienia 9. debaty z cyklu Miasteczko Myśli, organizowanej przez Orange Polska.

Aż 96 proc. firm potwierdza, że powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne – wynika z badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kolejne 46 proc. przedsiębiorców zapewnia, że prowadzi już działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przykładem jest firma Orange, która m.in. w ramach jednego ze swoich programów „Bezpiecznie tu i tam” nauczyła zasad bezpiecznego korzystania z Internetu ponad 320 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zdaniem prof. Krzysztofa Jasieckiego z Instytutu Socjologii i Filozofii PAN duże przedsiębiorstwa, jak np. Orange, czy Microsoft oddziałują na wiele dziedzin w skali makro. Ekspert wskazuje, że ten wpływ często dotyczy nie tylko jednego kraju, ale także kwestii międzynarodowych. „Żyjemy w czasach globalizacji, więc jeśli mówimy o wpływie korporacji na legislację, na zmiany instytucjonalne, to rola wielkich firm jest nie do przecenienia. Są kluczowymi graczami, wpływają także na legislację krajową, na projekty inwestycyjne, na to w którą stronę kraj może pójść” – ocenił prof. Jasiecki.

Ekspert wymienił też przykłady oddziaływania firm w skali mezo i mikro. Pierwszy z nich dotyczy konkretnych sektorów, gdzie współpraca organizacji gospodarczych o podobnym profilu jest kluczowa np. z punktu widzenia stosunków pracy, umów zbiorowych i różnych standardów, które określa się dla branży.

„Poziom mikro dotyczy tego co się dzieje w samych przedsiębiorstwach, jaką mają kulturę organizacyjną, jak traktują pracowników oraz jak wpływają na otoczenie społeczne w swoim regionie i miejscowościach” – wyjaśnił profesor.

Uczestnicy debaty Miasteczko Myśli Orange próbowali także odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny łączyć podejście prospołeczne ze swoją podstawową działalnością.

Według prof. Jasieckiego kluczem jest tu tzw. altruistyczny egoizm, czyli „mądrość wykraczania poza widzenie świata w kategoriach jednostkowych”. Przykładem takich działań są organizowane przez niektóre firmy dyskusje przy tzw. okrągłym stole z interesariuszami.

„Każda firma ma pewną grupę partnerów biznesowych lub społecznych, których warto zaprosić z intencją przedyskutowania tego co moglibyśmy razem zrobić, co dofinansować i jak to ująć w szerszej skali” – opowiadał prof. Jasiecki. Dodał jednak, że w polskich warunkach nie jest to łatwe, bo mamy mniej skłonności do otwartości i dialogu.

Odpowiadając na pytanie, jak firmy mogą zachęcać ludzi, żeby chcieli zmieniać swoje działania i zachowywać się bardziej odpowiedzialnie, dr Ewa Jarczewska-Gec, psycholog z Uniwersytetu SWPS oceniła, że ludziom trzeba wskazać drogę, pokazać, w jaki sposób mają postępować.

Według niej do pobudzenia chęci niesienia innym pomocy wystarczy czasem zwykła kampania społeczna. Psycholog zauważyła, że ludzie potrafią się szybko zorganizować i „zapalić” do udziału w akcji niesienia pomocy. „Samo rozpoczęcie działania to jeszcze nie wszystko. Najważniejsza jest faza podtrzymania tego żaru i entuzjazmu, który pojawił się na początku. I z tym jest największy problem” – podkreślała Jarczewska-Gec.

O społecznej odpowiedzialności biznesu opowiadał z kolei filozof i coach dr Adam Aduszkiewicz. Jego zdaniem ma ona wymiar nie tylko negatywny, czyli odpowiedzialności za złe konsekwencje działalności (jak np. trująca technologia), ale także aspekt pozytywny. Jest to odpowiedzialność za dobry efekt, czyli „potrafię zrobić coś fajnego, udało mi się zrobić coś dobrego, zmienić świat na lepsze. Tak więc ćwicząc odpowiedzialność, buduję poczucie swojej ważności” – mówił Aduszkiewicz.

Podczas konferencji zostały także zaprezentowane najważniejsze społeczne cele zawarte w Strategii CSR Orange Polska 2016-2020. Jej fundamentem jest odpowiedzialne zarządzanie: etyka i compliance, innowacyjność jako motor rozwoju firmy, relacje z inwestorami i dostawcami, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań i wyznacznik planowanych działań.

Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR zapewnił, że w ramach realizacji tej strategii do 2018 r. Orange Polska przeszkoli co najmniej 1 milion osób w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, wprowadzi nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange, zapewni recykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek oraz spowoduje, aby co piąty pracownik Orange był wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP