Ekowizerunek

9 października 2008

Proekologiczne działanie firmy może przynieść wiele wymiernych korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i środowisku naturalnemu. Sposobów, by osiągnąć wspólne cele jest sporo, a otoczenie prawno-ekonomiczne sprzyja. Nowoczesne przedsiębiorstwa wchodzą w ostatnią fazę rozwoju – społeczno-humanistyczną.

Honorata Zakrzewska-Krzyś (Twój Biznes, 01.08.2008)