Ekoprojektowanie. Znamy stanowisko Rady UE

29 maja 2023

Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązującą dyrektywę z 2009 r. i rozszerzy jej zakres w odniesieniu do niemal wszystkich rodzajów towarów wprowadzanych na rynek UE. Ustanowi cyfrowy paszport produktu oraz określi zasady dotyczące przejrzystości i zakazu niszczenia niesprzedanych towarów konsumpcyjnych.

Stanowisko Rady wzmacnia ambicje tego rozporządzenia poprzez bezpośredni zakaz niszczenia niesprzedanych tekstyliów (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz okresem przejściowym dla średnich przedsiębiorstw). Przewidziano także czas na dostosowanie się firm do nowych wymogów Komisji.

Wymogi ekologiczne i paszport cyfrowy

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu będzie miało zastosowanie do prawie wszystkich kategorii produktów. Ustanawia ono zharmonizowane ramy pozwalające sformułować wymogi dla konkretnych grup produktów, tak aby były nie tylko energooszczędne jak do tej pory, ale też łatwiejsze w utrzymaniu, trwalsze, nadające się do ponownego użycia, naprawy i recyklingu.Rozporządzenie ma też ułatwić przepływ takich produktów na Jednolitym Rynku UE. Nowy „cyfrowy paszport produktu” będzie zawierał informacje o zrównoważeniu środowiskowym produktów. Pomoże konsumentom i przedsiębiorstwom dokonywać świadomych wyborów przy zakupie produktów i pomoże organom publicznym w lepszym przeprowadzaniu kontroli.

Stanowisko Rady

Rada proponuje kryteria, które należy wziąć pod uwagę przed opracowaniem omawianych do tej pory wymogów.

Podejście ogólne zakłada bezwzględny zakaz niszczenia tekstyliów i odzieży, z 4-letnim zwolnieniem dla średnich przedsiębiorstw oraz całkowitym zwolnieniem dla małych i mikroprzedsiębiorstw. Zakaz ma doprowadzić do mniejszego wpływu na środowisko odzieży lub akcesoriów, które są produkowane, ale nie są używane.

Ogólne podejście Rady przewiduje minimalny okres przejściowy wynoszący 18 miesięcy po wejściu w życie aktu delegowanego, dając w ten sposób podmiotom gospodarczym czas na dostosowanie się do nowych wymogów. Państwa członkowskie mają również 2 lata na dostosowanie i przyjęcie niezbędnych środków krajowych (nadzór rynkowy, system kar finansowych).

Nowy wniosek opiera się na istniejącej dyrektywie w sprawie ekoprojektowania, ale rozszerza ją o wiele kategorii produktów, wyłączając żywność, pasze, produkty medyczne i weterynaryjne oraz pojazdy silnikowe.