Ekologia w GSK

11 lutego 2009

Dotyczy firmy: GSK,

Ochrona środowiska już dawno i na stałe zaistniała w funkcjonowaniu odpowiedzialnego biznesu firmy GlaxoSmithKline. Poznańska Fabryka odebrała niedawno nagrodę za pierwsze miejsce Pracodawcy – Organizatora Pracy Bezpiecznej, w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Czym firma zasłużyła sobie na takie wyróżnienie?

System zarządzania ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS), który obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne GlaxoSmithKline w Poznaniu zgodny jest z międzynarodowymi standardami OHSAS 18001 oraz ISO 14001, a także korporacyjnymi standardami i wytycznymi EHS. W firmie funkcjonuje również Dział Kontroli Ryzyka, który czuwa nad ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy.

Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Główny inspektorat pracy przyznaje najlepszym pracodawcom statuetki, jako nagrody honorowe oraz wpisuje ich na złotą listę przedsiębiorców.

Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni otrzymaną nagrodą. Jest ona dla nas tym bardziej cenna, iż od lat zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska są naszym priorytetem. Nasz stały wysiłek wkładany w podnoszenie bezpieczeństwa pracy i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne został doceniony, z czego bardzo się cieszymy – mówi Izabela Wachowiak, dyrektor fabryki GlaxoSmithKline w Poznaniu.

Firma wprowadza inicjatywy m.in. w zakresie zmniejszania emisji freonów z urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, zmniejszania zużycia wody oraz ilości odpadów. GSK podejmuje też działania zwiększające świadomość ekologiczną wśród pracowników i społeczności lokalnej.

Jedną z inicjatyw GSK w obszarze działań proekologicznych było aktywne włączenie się w obchody czerwcowego Tygodnia Ziemi. W ramach akcji pracownicy GSK zostali zachęceni do wzięcia udziału w programie 5 kroków. W jego trakcie pracownicy podjęli działania proekologiczne (segregacja śmieci, oszczędzanie energii i wody, ekologiczne zakupy). Przez cały tydzień w korporacyjnym Intranecie mogli też znaleźć informacje i wskazówki odnośnie działań proekologicznych. Ciekawą inicjatywą było również umieszczenie przez pracowników GSK w stopce poczty elektronicznej hasła: „pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila”.