Ekobiznes – nowy kierunek na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

6 maja 2022

Ekobiznes to studia I stopnia ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami przy jednoczesnym uwzględnieniu dbałości o środowisko naturalne. Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju, ponieważ stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi.

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak:

  • etyka biznesu,
  • ekonomia zrównoważonego rozwoju,
  • regulacje prawne ekobiznesu,
  • zarządzanie gospodarką niskoemisyjną,
  • ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
  • projektowanie systemów zarządzania,
  • marketing proekologiczny.

Absolwent ekobiznesu będzie m.in. posiadał gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, będzie potrafił przełożyć wymagania związane z troską o środowisko naturalne na funkcjonowanie instytucji oraz identyfikował innowacje techniczne, organizacyjne i rynkowe związane z zarządzaniem proekologicznym.

Rekrutacja na studia jest skierowana przede wszystkim do osób, które interesują się życiem gospodarczym oraz procesami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce rynkowej. Ze względu na biznesowy, menadżerski oraz praktyczny charakter kierunku kandydaci powinni m.in. przejawiać zdolności analityczne, cechować się ciekawością poznawczą i posiadać znajomość współczesnych technik informacyjnych.

Ekobiznes pozwoli Ci na zgłębienie wiedzy związanej z ekologicznym podejściem do zarządzania w przedsiębiorstwie. Wybierając ten kierunek dowiesz się jak wygląda zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, poznasz metody finansowania działalności ekologicznej, a także zdobędziesz wiedzę dotyczącą tajemnic marketingu ekologicznego. Dzięki studiom zdobędziesz umiejętności z zakresu wizualizacji i prezentacji danych oraz tworzenia projektów doradczych. Dodatkowym atutem kierunku są także zajęcia terenowe, które w praktyce pozwolą Ci zapoznać się z tym, jak działają poszczególne aspekty gospodarki wpływające na środowisko. Hybrydowe podejście łączące ekonomię, zarządzanie i ekologię pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa, przyjaznego dla środowiska.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 kwietnia do 8 lipca. Na kierunku ekobiznes przewidziano 36 miejsc.

Więcej informacji i rekrutacja »

 

Źródło: UMCS.pl