Eko Akcja – „Zdałeś? Odbierz Nagrodę” – Tesco Polska zachęca do oddawania butelek zwrotnych

17 września 2014

Dotyczy firmy: Tesco Polska,

Już w najbliższą sobotę – 20 września br., w 8 miastach Polski odbędzie się V edycja EKOakcji dedykowana szklanym butelkom pod hasłem „Zdałeś? Odbierz nagrodę”. Ta ogólnopolska akcja społeczna zwraca uwagę na korzyści środowiskowe wynikające z segregowania szklanych opakowań i oddawania zwrotnych butelek do sklepów. Zbiórkę butelek organizują wspólnie Tesco Polska i Carlsberg Polska. Merytoryczny patronat nad akcją objęła Organizacja Odzysku KOBA, która odpowiada za przetworzenie zebranych podczas akcji butelek bezzwrotnych zgodnie ze standardami środowiskowymi.

Celem akcji jest uświadomienie konsumentom potrzeby segregacji szklanych opakowań bezzwrotnych oraz odnoszenia butelek zwrotnych do punktów handlowych. Uczestnicy tej inicjatywy dowiedzą się o potencjale szkła – jednego z najbardziej ekologicznych opakowań, uzyskają informacje, jak właściwe podejście do kwestii szklanych butelek zwrotnych oraz bezzwrotnych wpływa na ograniczenie ilości odpadów w środowisku. Segregacja opakowań oraz oddawanie butelek do sklepów zmniejsza zapotrzebowanie na produkcję nowych szklanych opakowań, dzięki czemu ograniczane jest zużycie wody, emisji toksycznych gazów do atmosfery czy energii elektrycznej zużywanej w hucie szkła.

Tegoroczna „EKOakcjaZdałeś? Odbierz nagrodę” odbędzie się w godzinach 10.00 – 18.00 na parkingach przy sklepach Tesco w 8 miastach Polski: Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Włocławku i Wrocławiu.

Uczestnicy EKOakcji w zamian za przyniesienie 10 szklanych butelek bezzwrotnych i/lub zwrotnych otrzymają symboliczną nagrodę – sadzonkę wrzosu. W przypadku butelek zwrotnych wypłacana będzie także kaucja. Na parkingach sklepów – w miejscu akcji – będą ustawione kontenery na szkło przeznaczone do recyklingu, o który zadba Organizacja Odzysku KOBA. Natomiast butelki zwrotne będą zbierane do tradycyjnych skrzynek. Organizatorzy zapewnili na czas sobotniej akcji tysiąc sadzonek w każdym punkcie objętym EKOakcją.

Recykling szklanych butelek bezzwrotnych

Recykling opakowań szklanych można stosować nieskończoną ilość razy. Segregując odpady, takie jak butelki bezzwrotne, zmniejszamy nie tylko zużycie energii i surowców potrzebnych do produkcji nowych, ale także ilość odpadów wywożonych na wysypisko i tym samym – poprawiamy estetykę otoczenia.

Szklane butelki zwrotne

Butelka zwrotna może być użyta do ponownego napełnienia przynajmniej 20 razy. W Polsce jedna szklana butelka trafia do obiegu – między sklepem a jej ponownym napełnieniem – średnio 8–12 razy. Oddanie szklanej butelki zwrotnej do sklepu to oszczędność ok. 1100W energii zużywanej w hucie szkła, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba na 5,5 godziny oglądania telewizji na LCD TV.

EKOakcję i zbiórkę opakowań organizujemy po raz piąty, ale w tym roku mocniej dedykujemy ją szklanym butelkom – i bezzwrotnym, i zwrotnym. Zaletą szkła jest to, że może być przetwarzane ogromną ilość razy, ale w Polsce nadal tylko niewielka jego część trafia do ponownego użytku. Podobnie, jest z butelką zwrotną, która wykonuje mniej cykli niż przykładowo w krajach ościennych. Ideą naszej wspólnej EKOakcji jest zachęcenie Polaków, by nie traktowali szklanej butelki jako odpadu, ale spojrzeli na nią jako na cenny surowiec, o dużym potencjale ekologicznym – mówi Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu w Carlsberg Polska.

Tesco jest firmą, dla której dbałość o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów funkcjonowania. W codziennej działalności minimalizujemy nasz wpływ na otoczenie i zachęcamy do tego również innych. Mamy świadomość faktu, że zasoby naturalne są ograniczone, a świadoma konsumpcja pomaga chronić środowisko naturalne. Dlatego tak ważna jest edukacja i zachęcanie konsumentów do włączenia się w inicjatywy takie jak EKOakcja. Szkło jest wyjątkowym surowcem, w pełni bezpiecznym dla żywności – pamiętajmy, że dbałość o jego ponowne wykorzystanie to dbałość o środowisko naturalne – mówi Patrycja Bejm-Maras, Menedżer Działu Społecznej Odpowiedzialności w Tesco Polska.

„EKOakcja Zdałeś? Odbierz nagrodę” jest komunikowana na stronach www organizatorów, na plakatach i ulotkach, poprzez spot emitowany z radiowęzła w sklepach, wyświetlany jest również komunikat bezpośrednio przy kasach.

Źródło: Informacja prasowa