EHRC: Women must wait 70 years for fair share of top jobs

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 12 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 grudnia 2011

Equality and Human Rights Commission oblicza, że musi minąć kolejne 70 lat, zanim zostanie osiągnięta równość płciowa w brytyjskich firmach. W tej chwili kobiety są na gorszej pozycji w biznesie. Tim Ross (The Telegraph 17.08.2011) Źródło