EFRAG rozpoczyna konsultacje projektów Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

5 maja 2022

Z końcem kwietnia br. Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) oficjalnie rozpoczęła proces konsultacji dotyczących pierwszego zestawu projektów Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) zgodnie z trwającymi pracami legislacyjnymi nad Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (#CSRD).

Nowa dyrektywa ma zapewnić, że dane ujawniane przez spółki będą porównywalne i wiarygodne dzięki zastosowaniu jednolitych europejskich standardów raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju oraz obowiązkowej weryfikacji tych danych. Jednocześnie nowa sprawozdawczość ma pozwolić spółkom na łatwiejszy dostęp do pozyskania finansowania na rynku, na którym tworzy się silny trend tzw. zrównoważonego finansowania.

Nowymi unijnymi standardami sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju (ESRS) zostaną objęte wszystkie duże publiczne i prywatne przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na rynkach regulowanych, które zgodnie z CSRD spełniają warunki:

  • zatrudniają powyżej 250 pracowników
    LUB
  • kryteria finansowe: suma bilansowa >EUR 43 mln i przychody netto>EUR 50 mln.

Czasu na zaprojektowanie i wdrożenie procesu raportowania nie jest dużo. Regulacje stopniowo zaczynają obowiązywać już od cyklu raportowania za 2021 rok (m.in. w zakresie taksonomii), a ich pełne wdrożenie planowane jest prawdopodobnie w cyklu raportowym za 2023 rok.

Dostęp do wersji roboczych projektu oraz linku do konsultacji znajduje się TUTAJ.

Konsultacje potrwają do 8 sierpnia 2022.