Trwają konsultacje sektorowych ESRS-ów

31 października 2022

EFRAG ogłosił daty i terminy warsztatów online dotyczących propozycji Sektorowych Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

W celu omówienia z interesariuszami przygotowanych propozycji projektów norm sektorowych ESRS (European Sustainability Reporting Standards) EFRAG jesienią br. organizuje serię spotkań dotyczących poszczególnych branż. Podczas spotkań organizatorzy przewidzieli czas na sesję z udziałem publiczności.

Dla każdego sektora zaplanowano po dwa warsztaty:

 1. Pierwszy w celu omówienia kwestii i przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju
 2. Drugi w celu omówienia projektów ujawnień.

Najbliższe planowane warsztaty branżowe to:

 • Pojazdy silnikowe #2 – poniedziałek 7 listopada, godz. 9:00 CET
  • Sesja publiczna rozpoczyna się o 11:20 – rejestracja  tutaj
 • Produkcja energii i usługi komunalne #1 – wtorek 8 listopada, godz. 9:30 CET
  • Sesja publiczna rozpoczyna się o godzinie 12:50 – rejestracja tutaj
 • Transport drogowy nr 1 – czwartek 10 listopada, godz. 9:00 CET
  • Sesja publiczna rozpoczyna się o godzinie 12:20 -rejestracja tutaj

Źródło: EFRAG