EFRAG rozpoczął konsultacje publiczne wytycznych dotyczących stosowania ESRS

16 stycznia 2024

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) poddała konsultacjom publicznym pierwsze trzy projekty wytycznych dotyczących stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Zainteresowane strony mogą przekazać swoje uwagi w kwestii:

  • EFRAG IG 1 dotyczący oceny istotności w ESRS,
  • EFRAG IG 2 dotyczący łańcucha wartości w ESRS,
  • EFRAG IG 3 zawierający punkty danych ESRS w formie skoroszytu Excel z towarzyszącą notą wyjaśniającą.

Konsultacje potrwają do 2 lutego 2024 r.

Projekty dokumentów i ankiety konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej EFRAG.

Źródło: Gov.pl