Efektywność zaangażowania społecznego. Model LBG w praktyce zarządzania i raportowania

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
14 marca 2014

Pod takim hasłem 12 marca b.r. odbyła się w Warszawie trzecia już konferencja nt. modelu LBG (London Benchmarking Group). Organizatorem wydarzenia była firma SGS Polska – Koordynator Zarządzający Siecią LBG Poland i jedyna firma uprawniona do wdrażania modelu w Polsce. Podczas konferencji eksperci podkreślili znaczenie zaangażowania społecznego w strategicznym ujęciu oraz przedstawili model LBG, jako praktyczne narzędzie do planowania, mierzenia i raportowania efektów działań społecznych firm i fundacji korporacyjnych. Członkowie sieci LBG Poland zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem modelu. Podczas tzw. stolików eksperckich na temat wyzwań w obszarze zaangażowania społecznego uczestnicy mieli okazję włączyć się w dyskusję, którą otworzyła prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z zaangażowaniem i wpływem społecznym firm, prezentacja trendów i dobrych praktyk w tym obszarze. Małgorzata Greszta, Menedżer Działu Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS Polska, rozpoczęła konferencję od prezentacji na temat mierzenie wpływu społecznego przez firmy. W swojej prezentacji wskazała 5 kluczowych zasad strategicznego zaangażowania społecznego firm, które obejmują identyfikację kluczowych problemów społecznych, aktywne włączenie lokalnych społeczności, planowanie i zarządzanie strategią zaangażowania społecznego, inspirację i zaangażowanie kluczowych interesariuszy oraz ewaluację i ocenę osiąganych rezultatów i efektów.

Podczas drugiej części konferencji zaprezentowany został model LBG oraz przykłady jego wykorzystania, jako systemowego podejścia do mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego. „Model LBG to metodyka zarządzania i mierzenia efektywności zaangażowania społecznego, od ponad 20 lat stosowana na świecie przez setki firm z różnych branż tworzących sieć wymiany dobrych praktyk, platformę do porównywania doświadczeń oraz kreowania nowych standardów. Sieć LBG to firmy, które  wykorzystują model na różnych etapach rozwoju swoich aktywności – można go zatem stosować zarówno do planowania działań, jak i do ich ewaluacji w pespektywie długofalowych rezultatów i efektów zarówno biznesowych, jak i społecznych” – mówi Małgorzata Greszta.

Kolejnym elementem wydarzenia były prezentacje firm, członków sieci LBG Poland, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w zastosowaniu modelu LBG. Monika Kulik z Orange mówiła o wykorzystaniu modelu LBG jako skutecznego narzędzia do przejrzystego raportowania zaangażowania społecznego w raporcie CSR. Łukasz Smolarek z Provident przedstawił zastosowanie modelu w kontekście ewaluacji i strategicznego planowania programu społecznego „WOKÓŁ NAS”.

Ciekawa formą wymiany doświadczeń byłby tzw. stoliki eksperckie – kameralne grupy dyskusyjne prowadzone przez specjalistów z Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zespołu zrównoważonego rozwoju SGS. Sesje otworzyła prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego, wskazując kluczowe wyzwania społeczne i rolę biznesu w odpowiadaniu na te wyzwania. Podczas dyskusji grupowych uczestnicy określili główne zagadnienia i rekomendacje obejmujące: komunikację działań społecznych i ich raportowanie, włączanie działań społecznych do strategii biznesowej firmy, dobór obszaru społecznego, ewaluację prowadzonych działań oraz zaangażowanie pracowników.

Szczególną uwagę zwrócono na wiarygodność komunikacji działań społecznych, świadomość kadry zarządzającej i zrozumienie znaczenia zaangażowania społecznego oraz aktywność pracowników. Za największe wyzwanie stojącym przed firmami uznano mierzenie rezultatów działań społecznych – zarówno dla firmy jak i społeczeństwa.

Zaangażowanie społeczne firm staje się bardzo ważnym elementem prowadzenia biznesu, obszarem budowania przewagi konkurencyjnej, a także istotnym czynnikiem wpływającym na wizerunek i reputację. Firmy i fundacje korporacyjne chcą świadomie zarządzać programami społecznymi, a interesariusze – zarówno społeczni jak i biznesowi – oczekują od nich wymiernych rezultatów. Konferencja pokazała, że społeczna odpowiedzialność biznesu – jak każdy obszar prowadzonej działalności – wymaga strategicznego podejścia, definicji wymiernych celów i sprawdzonych narzędzi pozwalających skutecznie mierzyć ich realizację.

Partnerami konferencji było Forum Darczyńców i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: informacja prasowa