Edukacja w zakresie technologii inteligentnych budynków na Politechnice Łódzkiej

9 lutego 2022

Dotyczy firmy: Siemens,

Siemens wyposażył laboratorium Systemów Sterowania Inteligentnymi Budynkami Politechniki Łódzkiej w innowacyjną technologię Desigo. Ułatwi ona przyszłym absolwentom zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze smart building oraz smart city, tj. energooszczędności budynków, bezpieczeństwa systemów BACS, kompleksowej automatyki budynkowej, zintegrowanej komunikacji sieciowej oraz systemów HVAC.

Projekt obejmował zrealizowany przez Katedrę Aparatów Elektrycznych zakup, montaż i okablowanie sprzętu oraz wspólne uruchomienie go z Siemens. W ramach współpracy firma Siemens dostarczyła bezpłatnie, do każdego z uruchamianych stanowisk, wieczyste licencje na oprogramowanie Desigo CC – zintegrowaną platformę zarządzania budynkiem.

Innowacyjna technologia pomoże studentom zrealizować zadania laboratoryjne obejmujące automatykę budynkową, komunikację sieciową oraz systemy HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) – w tym optymalizację działania wentylacji, klimatyzacji, zarządzanie oświetleniem oraz roletami.

Informacje pochodzące z symulowanych na laboratorium obiektów umożliwiają sterowanie temperaturą, wymianą powietrza i utrzymaniem właściwych parametrów energetycznych budynku. Cele optymalizacji funkcjonowania automatyki budynkowej obejmują zarówno zdrowie i bezpieczeństwo znajdujących się w pomieszczeniach ludzi, jak i minimalizację zużycia energii.

– To pierwszy taki projekt Siemensa w obszarze automatyki budynkowej i HVAC w Polsce. Ma on za zadanie podnieść jakość wykształcenia kadr, szczególnie w zakresie praktycznego posługiwania się najnowszymi technologiami. Decydując się na współpracę z Politechniką Łódzką inwestujemy we wspólną przyszłość branży inteligentnego budownictwa – mówi Robert Kostro-Olechowski z Siemensa.

źródło: http://s.csr.pl/siemens