Edelman Trust Barometer 2023 Special Report

10 lipca 2023

W rzeczywistości pełnej presji, wyzwań i słabnącej wspólnotowości, konsumenci wymagają od marek więcej, niż jakościowych produktów i usług. Zaangażowanie społeczne firm odpowiada na rosnącą wśród klientów potrzebę bezpieczeństwa.

Nowe badanie Edelman Tust Barometer Special Report wskazuje, że nabywcy i usługobiorcy coraz częściej decydują się na zakup, biorąc pod uwagę nie tylko stosunek ceny do jakości finalnego produktu. Na znaczeniu zyskują marki, zabierające głos w sprawie największych bieżących wyzwań społecznych i ekologicznych. Większa wrażliwość społeczna firm przekłada się na wzmożone wskaźniki sprzedaży – dowodzi raport.

Odpowiednia strategia biznesowa i inicjatywy korporacyjne w połączeniu z efektywną komunikacją strategiczną przekładają się na wzmożone zaufanie klientów. W takim układzie zakup może prowadzić do identyfikacji z wartościami marki, a następnie – do śledzenia kolejnych inicjatyw, częstszych zakupów i aktywnego uczestniczenia w akcjach promocyjnych.

Kluczowe wnioski z raportu:

  1. Ponad 70% osób uważa, że zaufanie do marek odgrywa większą rolę niż wcześniej
  2. Rośnie odsetek osób, które wymagają działań odpowiadających na potrzebę bezpieczeństwa
  3.  Niemal 80% ankietowanych wymaga angażowania konsumentów w inicjatywy korporacyjne
  4. Kilkakrotnie więcej osób kupuje produkty marek realizujących cele społeczne ESG
  5. Połowa respondentów zaznacza, że niepowodzenie działań społecznych wynika z braku autentyczności

Pełen raport dostępny tutaj >>