“Komunikacja a wolontariat” na Dzień Wolontariusza

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
5 grudnia 2016

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za poświęcony przez nich czas i umiejętności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Wolontariat jest także jedną z chętniej podejmowanych aktywności społecznych firm, które coraz częściej organizują programy wolontariackie angażując swoich pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych czy organizacji pozarządowych.

Jednak, aby takie programy działały skutecznie – należy je dobrze komunikować poprzez dobranie odpowiednich form i sposobów komunikacji firmy z wolontariuszami oraz beneficjentami pomocy. Na pytanie o to, jak lepiej tę współpracę rozwijać, opowiada publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Komunikacja a wolontariat”, którą z okazji Dnia Wolontariusza Państwu przypominamy.

Pobierz publikację „Komunikacja a wolontariat”

Temat wolontariatu jest dobrze znany i wiele materiałów jest już o nim dostępnych. Rzadziej jednak przywiązuje się specjalną uwagę do procesu komunikacji działań wolontariackich. Które jakkolwiek mogą stanowić o sukcesie czy porażce programów społecznych. Publikacja “Komunikacja a wolontariat” prezentuje dobre praktyki firm, a także opinie praktyków-ekspertów. W ten sposób pozwala krytycznie spojrzeć na działania podejmowane do tej pory w obszarze wolontariatu, a także zainspirować do zmian, pomóc w organizacji i planowaniu komunikacji.

Spis treści

  • Nawiązanie i budowanie współpracy z organizacją
  • Przygotowanie działań w ramach wolontariatu pracowniczego
  • Realizacja działań w ramach wolontariatu pracowniczego
  • Ewaluacja działań w ramach wolontariatu pracowniczego
  • Komunikacja zewnętrzna w wolontariacie kompetencyjnym
  • Wolontariat pracowniczy Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa FOB i jest rezultatem spotkania pt. “Komunikacja a wolontariat”, które odbyło się 5 listopada 2015 roku oraz pracy przedstawicieli firm, Partnerów FOB.

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa FOB i jest rezultatem spotkania pt. „Komunikacja a wolontariat”, które odbyło się 5 listopada 2015 roku, oraz pracy przedstawicieli firm, Partnerów FOB. Dziękujemy!