Dziennik Gazeta Prawna: Przejrzystość musi być elementem strategii

10 lutego 2017

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej 10 lutego ukazał się artykuł poświęcony znaczeniu transparentności w firmach, pt. „Przejrzystość musi być elementem strategii”. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Polsce za sprawą unijnej dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych nowego znaczenia nabierze temat przejrzystości firm. Choć polska transpozycja dyrektywy jest jedną z najbardziej przyjaznych biznesowi, to i tak ma stać się bodźcem do zwiększenia transparentności firm – przewiduje Marzena Strzelczak.

Przejrzystość jest kluczową wartością i zasadą odpowiedzialnych, zrównoważonych firm. Jednym z przejawów dbałości firm o przejrzystość są ich raporty społeczne. Z jednej strony podsumowują dokonania organizacji, ale też przynajmniej powinny odpowiadać na potrzeby interesariuszy, powstawać w procesie dialogu, pokazywać wyzwania i niepowodzenia organizacji w realizacji planów – mówi dyrektorka Forum.

Nie znaczy to jednak, że miarą przejrzystości firmy jest wydanie raportu społecznego. MŚP praktycznie ich nie wydaje. Dla tego sektora istotne może być między innymi wdrażanie audytowanych zewnętrznie standardów – wskazuje Strzelczak.

Przejrzystość ma znaczenie dla budowania zaufania interesariuszy, a jak pokazuje ostatnia edycja Edelman Trust Barometer jest ono obecnie w kryzysie – Polacy są na przedostatnim miejscu najbardziej nieufnych społeczeństw. Zatem tak istotne stają się działania komunikacyjne.

Niestety w Polsce media społecznościowe wciąż wydają się niewykorzystanym narzędziem w budowaniu komunikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – komentuje Marzena Strzelczak.

Źródło: K. Dominowski, „Przejrzystość musi być elementem strategii”, Dziennik Gazeta Prawna, 10.02.2017.