Dzień otwarty Forum Odpowiedzialnego Biznesu – 22 czerwca

27 maja 2021

Specjalna inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Dzień otwarty – ma służyć lepszemu poznaniu działalności stowarzyszenia i zaprezentowaniu możliwości współpracy. Będzie to także przestrzeń do tego, aby dowiedzieć się, skąd czerpać materiały wiedzowe przygotowywane i publikowane przez Forum. Dzień otwarty odbędzie się w formule online 22 czerwca br. w godz. 10:30-14:00.

Udział w spotkaniu wymaga rejestracji poprzez formularz na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/dzien-otwarty

Agenda wydarzenia online

10.30 Powitanie
Wiedza
10.40 – 11.00 Baza wiedzy o CSR: badania, publikacje, artykuły
eksperckie i…. dużo, dużo więcej
Współpraca
11.05 – 11.25 Program Partnerstwa
11.30 – 11.50 Karta Różnorodności
11.55 – 12.05 Targi CSR
12.10 – 12.25 TransferHUB / Konkurs Pióro odpowiedzialności
12.30 – 12.35 Projekt video #OdPOWIEDZialnie
12.40 – 12.55 Konkurs Raporty Społeczne
13.00 – 13.20 Upskill4Future / Chapter Zero Poland
13.25 – 13.35 Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce.
Dobre praktyki”
Komunikacja
13.40 – 13.55 Przegląd możliwości komunikacji projektów,
współpracy
14.00 Zakończenie

Pobierz plakat wydarzenia >>

Źródło: Informacja własna