„Dzień Niemarnowania Żywności” w Carrefour Polska

16 października 2017

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

16 października w całej Grupie Carrefour obchodzony jest „Dzień Niemarnowania Żywności”. W tym roku ma on wyjątkowy charakter, bowiem z tej okazji Carrefour Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przekazał ostanie dwa samochody-chłodnie ufundowane z grantu Fundacji Carrefour – tym razem na rzecz Banku Żywności w Trójmieście i Banku Żywności Suwałki-Białystok. Działanie to realizowane jest w ramach programu Carrefour „STOP Marnotrawstwu”.

W Białymstoku zorganizowano konferencję, podczas której Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska przekazał przedstawicielom lokalnego Banku Żywności specjalistyczną ciężarówkę-chłodnię.

 – Bank Żywności Suwałki-Białystok wspiera rocznie 100 organizacji, które docierają z pomocą do ponad 25 000 potrzebujących. To bardzo dobre wyniki, dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy wesprzeć tak sprawnie działającą organizację. Jestem przekonany, że nasza współpraca nadal będzie przebiegać owocnie, a wsparcie Carrefour pozwoli nie tylko efektywnie zapobiegać marnotrawstwu żywności, ale także pomoże wielu ludziom, których często nie stać na zakup podstawowych produktów żywieniowych – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Carrefour obecny był także w Gdańsku na spotkaniu zatytułowanym „Razem przeciwko marnowaniu żywności”. Sieć handlową reprezentowała Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

 – Tematyka zapobiegania marnotrawstwu żywności jest niezwykle istotna dla naszej sieci, dlatego bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tak wyjątkowym dniu, jakim jest Światowy Dzień Żywności, który w całej Grupie Carrefour obchodzony jest jako „Dzień Niemarnowania Żywności”. Jestem przekonana, że ufundowana przez nas ciężarówka-chłodnia pozwoli Bankowi Żywności w Trójmieście jeszcze lepiej gospodarować i wykorzystywać przekazywaną przez sklepy żywność, która transportowana we właściwych warunkach będzie służyć coraz większej liczbie potrzebujących – powiedziała Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

Carrefour od początku swojej działalności w Polsce, czyli od 1997 roku, współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności, realizując liczne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. W 2015 roku Carrefour sformalizował swoje działania i podpisał ogólnopolską umowę z Federacją Polskich Banków Żywności, regulującą kwestie przekazywania produktów spożywczych. Na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazują regularnie produkty spożywcze do Banków Żywości. Ponadto, Carrefour co roku wspiera ogólnopolskie zbiórki żywności, udostępniając przestrzeń i promując zbiórki na terenie sklepu i w mediach.

W 2002 r. Fundacja Carrefour przekazała pierwszy grant na zakup ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour Banki Żywności zakupiły już 16 ciężarówek! W 2016 roku Fundacja Carrefour przekazała grant w wysokości 125 000 euro na zakup 7 ciężarówek-chłodni dla lokalnych Banków Żywności.

Carrefour za zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących otrzymał wyróżnienie z okazji 20-lecia Federacji Polskich Banków Żywności. Nagroda miała na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które najaktywniej wspierają Federację Polskich Banków Żywności w ich działalności. Ponadto, za swoją współpracę z Bankami Żywności Carrefour Polska otrzymał tytuł „Dobroczyńcy roku 2017”.

źródło: materiały prasowe