Dzień Etyki w Biznesie – Sanofi Polska

23 czerwca 2015

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

22 czerwca br. w Sanofi Polska odbył się „Dzień Etyki w Biznesie”. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było pytanie: „Czym dla mnie jest etyka w biznesie i jak ją realizuję na co dzień?”.

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia Prezes i Dyrektor Generalnej Sanofi w Polsce – Maryniki Woroszylskiej-Sapiehy, która zaznaczyła, że etyka w biznesie ma coraz większe znaczenie i obecnie jest integralnym elementem działalności każdej firmy. Następnie, bazując na przygotowanym przez centralę Sanofi filmie, Agnieszka Baczkowska – Dyrektor ds. Zgodności i Etyki Biznesu, omówiła , czym jest zgodność i etyka biznesu w rozumieniu globalnym. Podkreślone zostało pojmowanie etyki jako: gwaranta długofalowego bezpieczeństwa firmy i jej interesariuszy, integralnej części kultury i marki, a także jako sposobu prowadzenia działalności biznesowej i odpowiedzialności pracowników. Następnie, zgromadzeni obejrzeli film składający się z wypowiedzi pracowników Grupy Sanofi w Polsce (w tym Ambasadorów Etyki), nagranych w formie tzw. „selfie” i zawierających odpowiedź na pytanie, czym dla nich jest etyka. Warto podkreślić, że w Sanofi jest aż 53 Ambasadorów Etyki w Biznesie, którzy wśród swoich kolegów propagują wartości i standardy etyczne. Raz w miesiącu uczestniczą oni w dyskusjach na jeden z wybranych tematów przewodnich.

Głównym punktem programu była debata na temat etyki w biznesie. Uczestniczyło w niej dwóch ekspertów zewnętrznych, zajmujących się tematyką compliance – Grażyna Kopińska z Fundacji im. S. Batorego oraz prof. Paweł Łuków, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Trzecim uczestnikiem debaty była Dyrektor Zarządzająca Grupy Sanofi w Polsce – Marynika Woroszylska-Sapieha. Rozmowę rozpoczęto od próby znalezienia naukowej definicji etyki oraz praktycznego jej zastosowania. Profesor Paweł Łuków podkreślił element etyki biznesu rozumianej jako ludzka przyzwoitość, zgodność z wewnętrznymi przekonaniami oraz obowiązującymi regulacjami, zasadami i normami społecznymi. Kolejnym poruszanym tematem były oczekiwania interesariuszy wobec firm farmaceutycznych w obszarze etyki. Według panelisty, podstawowymi wymaganiami są przede wszystkim dobrzy i przyzwoici pracownicy, bo to oni dokonują codziennych wyborów, a także nieustanne szerzenie wiedzy z zakresu standardów etycznych. W przypadku firm farmaceutycznych, istotna jest przede wszystkim wrażliwość na pacjenta – ostatecznego odbiorcę wszelkich działań. W trakcie debaty poruszono także temat trendów w obszarze compliance i etyki biznesu. Grażyna Kopińska z Fundacji im. S. Batorego zwróciła uwagę na konieczność ustawicznego szkolenia pracowników i poruszania tematu etyki w codzienności firmy. Wspomniała także o wymogu przejrzystości w kontaktach wewnątrz środowiska medycznego. Podkreśliła również wagę samoregulacji, w tym inicjatywę członków INFARMY, czyli „Kodeks przejrzystości”, który określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Grupa Sanofi w Polsce wprowadziła ten kodeks w tym roku. Podczas dyskusji, Marynika Woroszylska-Sapieha, jako wieloletni praktyk etyki biznesu, podkreśliła, że standardy etyczne, regulacje i samoregulacje to przede wszystkim powód do dumy dla firmy i jej pracowników, a także element budowania wiarygodności i marki firmy. Niekiedy wymaga to (jak choćby w przypadku wdrażania Kodeksu Przejrzystości) czasu i wysiłku, jednak bycie liderem daje jednak wielką satysfakcję i przyczynia się do budowania długoterminowych relacji opartych o zaufanie. Podsumowując część debaty o konsekwencjach braku wysokich standardów etycznych i ich korzyści, okazało się, że pozytywów jest jednak dużo więcej: wystarczy wspomnieć wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo i reputację, a także fakt, że dzięki etyce wiemy, czego możemy oczekiwać i jak mamy postępować. Właśnie ta przewidywalność zasad okazała się najistotniejsza w opinii uczestników debaty.

Na zakończenie debaty, publiczność zadawała pytania panelistom. Dotyczyły one między innymi etyki w środowisku politycznym, kodeksu przejrzystości oraz obserwowanych zmian kulturowych zachodzących w obszarze etyki w ostatnich latach, z uwzględnieniem rosnącego zrozumienia i wsparcia ze strony pracowników służby zdrowia dla wymagań w obszarze etyki biznesu.

Na zakończenie, prowadząca życzyła uczestnikom, by to właśnie wysokie standardy etyczne i właściwe wybory dokonywane w codziennej pracy były ich wyróżnikiem. Podsumowanie spotkania, jak i polityki Grupy Sanofi, najlepiej oddają słowa CEO Sanofi na świecie. Olivier Brandicourt powiedział: „Chcemy wygrywać, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy tworzyli kulturę zgodności i etyki biznesowej. Chcemy zwyciężać, ale postępując we właściwy sposób”.

Źródło: informacja prasowa

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o etyce i compliance zapoznaj się z publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień”