Dziękujemy za wspólny jubileusz – list Mirelli Panek-Owsiańskiej

14 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

rok 2015 był dla zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu czasem wytężonej pracy w ramach “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”, dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami świętowali, dyskutowali i poddawali krytycznej refleksji stan odpowiedzialności biznesu w naszym kraju.

Przez cały czas trwania obchodów “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” przypominaliśmy, że obecny etap rozwoju CSR w naszym kraju to zasługa współpracy wielu ludzi, firm, instytucji i organizacji, to suma wysiłków, zaangażowania, pomysłów i inicjatyw. Jakiej zmiany udało się nam wspólnie dokonać przez te 15 lat? Firmy zaczęły dostrzegać swoje otoczenie – szeroką grupę interesariuszy, i postrzegać ich jako partnerów. CSR coraz rzadziej sprowadzany zostaje wyłącznie do filantropii czy PRu, a wdrażany jest strategicznie, w różnych aspektach działania przedsiębiorstwa i obszarach jego odpowiedzialności. CSR w Polsce rozwinął się dzięki wpływowi międzynarodowych korporacji, ale dorównało im już wiele firm z polskim kapitałem, liderów obecnych w rankingach, zestawianiach czy konkursach. Mamy kadrę menedżerską odpowiedzialną za CSR i doczekaliśmy się grona około 200 firm, dla których CSR to nie jednorazowa akcja, ale planowe działanie obliczone na budowanie wartości firmy w zgodzie z interesem społecznym i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstało w 2000 roku i od początku towarzyszyliśmy i wspieraliśmy tę zmianę. Z tego powodu naturalnym było zainicjowanie wspólnego jubileuszu, który doceniłby rolę współpracy w rozwoju CSR. Idea obchodów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem firm oraz otoczenia biznesowego. W ten sposób udało się nam w 2015 roku po raz pierwszy przyznać nagrodę “Ludzie, którzy zmieniają biznes”, dedykowaną osobom wspierającym rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Zorganizowaliśmy także międzynarodową konferencję “Biznes, który zmienia świat”, a podczas niej ogłosiliśmy wyniki kolejnej odsłony badań “Menedżerowie CSR”, badania “Alumni LOB”, podsumowały z kolei 10 lat Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego FOB. Zwieńczeniem obchodów było wydanie publikacji “Biznes, który zmienia świat. 15 lat biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce”. Album pozwala krytycznie spojrzeć na biznesowy krajobraz minionych lat. Pokazując pozytywny wpływ CSR, przypomina jednocześnie bariery i kryzysy jego rozwoju.

Wiele się wydarzyło w ciągu minionego roku – dobrych, potrzebnych inicjatyw i za nie chciałam w tym miejscu podziękować całemu zespołowi Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bardzo dziękuję także partnerom jubileuszu, bez których nie moglibyśmy przygotować działań na taką skalę, partnerom głównym: BZ WBK, PKN ORLEN oraz partnerowi: PGNIG. Dziękuję firmom partnerskim Forum Odpowiedzialnego Biznesu za udział i zaangażowanie, a także innym przedstawicielom organizacji, instytucji, środowiska akademickiego, mediów. Dziękuję naszym międzynarodowym organizacjom partnerskim, naszym dostawcom i współpracownikom.

Biznes ma zmieniać świat, ale do tego potrzebuje ludzi, którzy tę zmianę chcą wcielać. Codziennie. Zatem kolejny jubileusz nie za 5 lat, ale tu i teraz.

Mirella Panek-Owsiańska,

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu