Działania Kompanii Piwowarskiej uwzględnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

5 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

W opublikowanym 31 marca 2016 przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie znalazło się ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm podejmujących tego typu inicjatywy. Jedną z nich jest Kompania Piwowarska i jej projekty.

Konsekwentnie, od lat prowadzimy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu czyli CSR. Są to zarówno działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, jak i zapobiegające FAS czyli płodowemu zespołowi alkoholowemu. Prowadzimy także działania skierowane do pracowników w ramach projektów „Bezpieczna logistyka” oraz „Postaw na zdrowie”. Od 2012 roku współpracujemy także z Biedronką i organizacją Rekpol, a celem tych działań jest edukowanie konsumentów i pracowników na temat segregacji odpadów oraz korzyści płynących z kupowania butelek zwrotnych – mówi Katarzyna Radecka, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. – Wszystkie one zostały ujęte w raporcie, co nas cieszy i motywuje do tego, aby owe dobre praktyki rozwijać  – dodaje.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Prezentuje dane za miniony rok. W najnowszej edycji znalazła się oczywiście Kompania Piwowarska ze swoimi programami, skierowanymi zarówno do konsumentów, jak i pracowników. Oto krótka charakterystyka  inicjatyw, które znalazły się w raporcie.

Trzeźwobus

Kompania Piwowarska, jako firma działająca w branży alkoholowej, podejmuje działania edukujące jej klientów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Głównym punktem odniesienia jest chęć minimalizacji negatywnych skutków nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu w Polsce. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań w przestrzeni publicznej jest prowadzenie pojazdów po wypiciu alkoholu. Kompania Piwowarska jest sponsorem wielu imprez plenerowych, w trakcie których sprzedawany jest alkohol. Większość uczestników imprez przyjeżdża na nie samochodami. W sezonie letnim 2015 r. wytypowano 9 największych imprez (Przystanek Woodstock, Jarocin Festiwal, Off Festiwal, Air Show, Beerfest, Festiwal Piwnych Smaków, Festiwal Legend Rocka, Reggaeland, Olszyn

Green Festival), na których poza nalewakami z piwem pojawiło się także mobilne stanowisko badania trzeźwości – Trzeźwobus. Można było sprawdzić przed powrotem do domu stan trzeźwości profesjonalnymi alkomatami (3 urządzenia), przejrzeć w alkogoglach, jak alkohol wypacza postrzeganie rzeczywistości, oraz zapoznać się z bezpłatną aplikacją mobilną Kompanii Piwowarskiej „Sprawdź promile”, która pomaga oszacować zawartość alkoholu w organizmie przy braku alkomatu.

Edukacja na temat FAS

Kompania Piwowarska, we współpracy z Fundacją Fastryga, od lat prowadzi kampanię edukacyjną w zakresie działań zapobiegających FAS (płodowego zespołu alkoholowego). W 2015 r. odbyła się akcja „Będę Mamą – nie piję”. Trwała od września (9 września – Światowy Dzień FAS) przez miesiąc oraz w okresie świątecznym. Na Facebooku, we współpracy z mamaklub.pl, przeprowadzono konkurs „Będę Mamą – nie piję” (napłynęło 450 zgłoszeń). Przygotowano też kalendarz ścienny, który ma przypominać pacjentkom blisko tysiąca gabinetów ginekologicznych i szkół rodzenia w Polsce o abstynencji alkoholowej w okresie ciąży. We współpracy z Present Service wysłano 3 tys. egzemplarzy kart ciąży z informacjami na temat zagrożeń związanych z FAS.

Bezpieczna logistyka

Aby dobrze kontrolować ryzyko operacji z wózkami widłowymi, Kompania Piwowarska postanowiła zadbać nie tylko o aspekty techniczne i organizacyjne, ale również o świadomość operatorów. W ramach projektu Bezpieczna logistyka firma m.in. wprowadziła dodatkowy moduł do szkolenia BHP, położyła nacisk na samokształcenie operatorów (przygotowano specjalne materiały edukacyjne), raz w roku sprawdza poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pokazujący znajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy z wózkiem widłowym.

Postaw na zdrowie

To program Kompanii Piwowarskiej, który ma na celu budowanie świadomości i promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników. Został zainaugurowany akcją „Dni zdrowia”, która miała zachęcić do wykonania podstawowych badań lekarskich, dzięki wizytom lekarzy we wszystkich lokalizacjach firmy. W trakcie półtoramiesięcznych wizyt można było sprawdzić BMI, poziom cukru i cholesterolu oraz skonsultować się z lekarzem.

Współpraca z Biedronką i Rekopolem

Edukacja pracowników i konsumentów na temat segregacji odpadów oraz korzyści płynących z kupowania butelek zwrotnych. Program od 2012 r. rozwijany jest we współpracy z siecią sklepów Biedronka oraz firmą Rekopol poprzez rozdawanie ekologicznych upominków (ekotoreb, sadzonek kwiatów) za przyniesienie opakowań aluminiowych lub szklanych. Łącznie podczas czterech odsłon akcji zebrano: 34,5 t szkła i 1065 kg aluminium.

Raport w całości dostępny jest tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/