Działania charytatywne firm według pracowników

24 listopada 2017

Zdaniem pracowników, którzy wzięli udział w badaniu „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, aż 45% firm w których pracują angażuje się w akcje charytatywne, a zdecydowana większość z nich (90%) zaprasza zatrudnionych do udziału w tego rodzaju projektach.

Co najważniejsze są to inicjatywy doceniane wewnątrz organizacji, bo 60% ankietowanych zawsze lub prawie zawsze chętnie bierze w nich udział, a jedna trzecia robi to sporadycznie.

W akcje charytatywne częściej włączają się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 i więcej pracowników (65%). Natomiast zdecydowanie rzadziej robią to firmy zatrudniające do 20 osób – projekty związane z pomaganiem potrzebującym realizuje co czwarta tej wielkości organizacja (27%).

Poziom zaangażowania zależy również od formy własności spółek. Najchętniej tego typu akcje realizują organizacje z przewagą kapitału zagranicznego (66%), a także firmy państwowe (56%). Najmniej aktywne w tym obszarze są prywatne firmy polskie – co trzeci podmiot z tej grupy ma na swoim koncie projekty charytatywne.

Najbardziej aktywnym sektorem angażującym się w działania społeczne jest sektor publiczny – według badania aż 58% instytucji bierze udział w akcjach charytatywnych. W działania charytatywne angażuje się także co druga firma zajmująca się handlem i co trzecia produkcyjna.

Badanie „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadził instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska w sierpniu 2017 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków N=389 (zatrudnionych na umowę o pracę), za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w ramach sondażu CATIBUS.

Źródło: Newseria